Na Slovensko zavíta najvýznamnejší nemecký katolícky laik

10. februára zavíta na Slovensko prezident  Centrálneho výboru nemeckých katolíkov (ZDK), profesor Dr. Dr. Thomas Sternberg MdL.  Návšteva sa uskutoční v súvislosti so stým výročím narodenia Josepha Wresinského, iniciátora medzinárodného dňa boja proti chudobe. Prezident ZDK je hosťom na spoločnom zasadaní  Rady KBS pre laické a apoštolské hnutia a  Fóra kresťanských inštitúcií.

ZDK je strešná organizácia nemeckých katolíckych laikov – predstaviteľov diecéznych rád a katolíckych laických a apoštolských hnutí, združení a inštitúcií a ďalších osobností z Cirkvi a spoločnosti. ZDK je inštitúcia uznaná Nemeckou biskupskou konferenciou, ktorá má  v zmysle dekrétu II. Vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov koordinovať laický apoštolát a podporovať apoštolskú činnosť Cirkvi. Členovia ZDK prijímajú rozhodnutia vo svojom vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. História ZDK sa začínala písať v polovici 19. storočia, keď laici sa postavili na obranu Cirkvi a vstúpili do verejného života. História ZDK je spätá aj s Nemeckými katolíckymi dňami. V minulom roku sa uskutočnili v Lipsku 100. katolícke dni.

Nám Slovákom je známa nadácia Renovabis. Renovabis je dielo solidarity nemeckých katolíkov  s postsocialistickými krajinami strednej, východnej a južnej Európy. Podporuje svojich partnerov v obnove krajiny v pastoračnej, sociálnej a spoločenskej oblasti. Renovabis bol založený v marci 1993 Nemeckou biskupskou konferenciou (DBK) a Centrálnym výborom nemeckých katolíkov (ZDK).

Predstavitelia Nemeckej biskupskej konferencie a ZDK majú vytvorenú spoločnú konferenciu, kde je 10 biskupov a 10 zástupcov ZDK. Táto sa stretáva dvakrát ročne.

ZDK funguje veľmi štruktúrovane, aj vďaka nemeckej precíznosti, aj vďaka  dlhoročnej tradícii a bohatej skúsenosti v cirkevnom a spoločenskom živote. Valné zhromaždenie sa stretáva dvakrát ročne, na jarnom a jesennom zasadaní na dvojdňové rokovanie. Delegátov je okolo 230, sú volení z diecéznych rád laikov (87 delegátov z 29 diecéznych rád a rád na celonárodnej úrovni), alebo  ako delegáti hnutí a združení alebo ako osobnosti. Delegátov hnutí a združení v rámci valného zhromaždenia je okolo sto a  reprezentujú vyše šesť miliónov členov zo 125 hnutí a združení. Valné zhromaždenie stanovuje dlhodobé diskusné témy. V súčasnosti sú to tieto okruhy: základné pastorálne otázky, politické a etické otázky, hospodárstvo a sociálne záležitosti, vzdelanie, kultúra a médiá, otázky rodinnej politiky, udržateľný vývoj a globálna zodpovednosť, európska spolupráca a interkultúrne otázky. Okrem toho generálny sekretariát ZDK je moderátorom 2 pracovných skupín Židia a kresťania a moslimovia a kresťania.

Profesor Sternberg je človek so zaujímavým životným príbehom. Začínal ako pekársky učeň. Po absolvovaní večerného gymnázia postupne vyštudoval germanistiku, dejiny umenia a teológiu. Spolu s manželkou Angelikou majú 5 detí. Prezidentom ZDK je od novembra 2015.

 

Podľa www.zdk.de