Diskriminačný poplatok za cirkevné sobáše je od 15.marca zrušený!

Poplatok za cirkevný sobáš vo výške desať eur, ktorý účtujú obecné matriky od začiatku tohto roka, sa s účinnosťou od 15. marca 2018 ruší. 1. februára bol 102 hlasmi poslancov NRSR schválený vládny návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, v rámci ktorého bol administratívny poplatok za cirkevný sobáš zrušený.
Zavedený bol na základe požiadavky ZMOS-u a matrikárov, ktorí pripomienkovali zákon o elektronickej verejnej správe z dielne podpredsedu vlády Pellegriniho.
 
Fórum kresťanských inšitúcií a CitizenGO označilii poplatok za diskriminačný. Spustili petíciu, ktorú v priebehu niekoľkých dní podpísalo takmer 20.000 ľudí. Minister vnútra na stretnutí s iniciátormi petície prisľúbil, že prostredníctvom pozmenňovacieho návrhu bude poplatok zrušený. 
 

Aktualizácia 22. januára: PODARILO SA!

Petícia v počte 19 138 podpisov bola odovzdaná ministrovi vnútra R. Kaliňákovi! Pán minister prisľúbil zrušenie diskriminačného poplatku, ideálne od 1.marca 2018!

Minister vnútra R. Kaliňák prijal v pondelok delegáciu Fóra kresťanských inštitúcií a platformy CitizenG0, aby spolu prediskutovali problém nových poplatkov za cirkevné sobáše. Minister vnútra bol prekvapený veľkou podporou verejnosti, nakoľko za 6 dní od spustenia petície ju podporilo takmer 20 000 občanov.

Robert Kaliňák sa po oboznámení s petíciou plne stotožnil s výhradami k poplatkom za cirkevné sobáše a povedal, že „napriek tomu, že tá suma nie je vysoká, ide o princíp. Ak štát chce podporovať základnú bunku štátu – vznik rodín, v žiadnom prípade by nemal rozlišovať, či ide o sobáš civilný alebo cirkevný.“

Minister súhlasil s tým, že „ľudia, ktorí sa rozhodnúť zobrať v kostoloch, by nemali byť znevýhodnení.“ a po dohode s iniciátormi petície, navrhol zrušenie poplatku, ktoré by malo byť účinné od 1 marca. Zákon o správnych poplatkoch sa zmení cez poslanecký návrh iného zákona, ktorý má MV SR v druhom čítaní už na najbližšej schôdzi NR SR.

Musím povedať, že sme sa na ministerstve stretli s veľkou ústretovosťou. A keď minister hovoril o tom ako vníma tento poplatok a rodinu, museli sme súhlasiť. Chceme sa za túto podporu veľmi pekne poďakovať, “ reagovala Miriam Kuzárová z platformy CitizenG0.

Ročne sa na Slovensku uzavrie 26 000 sobášov, z toho 12 000 je cirkevných. Poplatok sa do platnosti dostal cez zákon e-governmente realizovaný Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a do novely bol vložený na základe pripomienky ZMOS. Združenie miest a obcí reflektovalo na požiadavky matrikárov. Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré zastupuje 60 členských organizácií, však tento poplatok vnímalo ako diskriminačný a následnej spustilo petíciu, ktorú v priebehu niekoľkýcho dní podpísalo takmer 20 000 ľudí.

Viac informácií.