Voľakto nás všetkých tlačí k stene, povedz, kde sa zajtra ocitneme?

Ľudské práva

Stanovisko k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR Fórum kresťanských inštitúcií a Fórum života vyjadrujú opätovne hlboké pobúrenie zo zámeru vlády SR prijať Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorá je na programe rokovania vlády v stredu 18. februára 2015. My, ako mimovládne platformy, ale i mnohé naše členské organizácie sme sa v uplynulých […]

Vyhlásenie mimovládnych platforiem k výsledkom referenda o rodine

Graf: účasť v referende, zdroj: volbysr.sk

Slovenská spoločnosť pre rodinu, Fórum života a Fórum kresťanských inštitúcií – najväčšie mimovládne platformy, ktoré podporili vznik Aliancie za rodinu, vyjadrujú vďaku všetkým, ktorí sa zúčastnili referenda o rodine a prejavili tak svoj občiansky postoj. Naša veľká vďaka patrí hovorcom Aliancie za rodinu, všetkým dobrovoľníkom a dobrodincom, ktorí urobili veľký kus práce. Uskutočnením referenda sa podarilo naplniť účel, pre ktorý […]

FKI protestuje proti Tarabellovej správe

Ilust. foto: citizengo.org

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI), združujúce 40 organizácií, vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozhodnutím Výboru Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť, ktorým schválilo Správu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013. Tzv. Tarabellova správa presadzuje ľahký prístup k umelému ukončeniu tehotenstva ako sexuálne a reprodukčné právo. Tie označuje za základné ľudské práva. Oblasť zdravotníctva patrí do […]

Príhovor predsedníčky FKI na Konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

Konferencia

Dňa 1.12. 2014 bol na rokovaní Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť schválený návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Keď som však participatívne sedela na tomto rokovaní s právom mlčať, a počula som poďakovanie pánovi ministrovi za text stratégie, vtedy som si uvedomila, že to je hra a z hľadiska sledujeme […]