Kategória: <span>Vyhlásenia</span>

Jasné pojmy – zdravá spoločnosť (Vyhlásenie FKI k prijatiu ústavnej ochrany manželstva)

Fórum kresťanských inštitúcií veľmi pozitívne hodnotí prijatie ústavných zmien týkajúcich sa manželstva a vyjadrujú vďaku všetkým poslancom, ktorí zmeny podporili. V dnešnej dobe sledujeme relativizáciu …

110 organizácií protestuje proti ideologickej príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR a jej diskriminačným dopadom

110 mimovládnych organizácií (MVO) protestuje proti procesu prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR (ďalej Stratégia). Ako odznelo na tlačovej konferencii k …