Príhovor podpredsedu FKI na zhromaždení na podporu amerických pro-life organizácií

Môžeme sa pýtať, prečo sme sa tu stretli, keď sa objavil problém v Amerike. Zrejme problém nie je iba v Amerike, ale aj keby bol iba tam – ktosi múdry povedal, že „keď dnes prenasledujú Tvojho kresťanského, židovského, či moslimského brata a sestru, zastav sa a pozdvihni svoj hlas, lebo inak zajtra budú prenasledovať teba!“ Normálnosť je v našej spoločnosti […]

30. výročie púte na Velehrad

Velehrad 1985, zdroj: http://www.farnostvelehrad.cz

Z príležitosti 1100. výročia úmrtia sv. Metoda sa konala v roku 1985 púť na Velehrade, na ktorú odmietol komunistický režim pozvať na návštevu sv. Otca Jána Pavla II. Na Velehrad prišli už v sobotu zástupy pútnikov aj zo Slovenska, medzi ktorými bol aj tajný biskup Ján Chryzostom Korec, ako aj zástupcovia rôznych neverejných spoločenstiev. Vyvrcholila v nedeľu 7. júla 1985. […]

Hromadná pripomienka za práva verejnosti pri tvorbe právnych predpisov a ich zverejňovaní

Fórum kresťanských inštitúcií podporuje hromadnú pripomienku za práva verejnosti pri tvorbe právnych predpisov a ich zverejňovaní. Oceňujeme snahu Ministerstva spravodlivosti upraviť proces prípravy právnych predpisov osobitným zákonom. Predložený návrh má však zásadné nedostatky najmä vo vzťahu k zabezpečeniu účasti verejnosti v procese tvorby právnych predpisov. Odstránenie nedostatkov navrhuje hromadná pripomienka, ktorú môžete podporiť na stránke changenet.sk do piatku 15. mája 2015.

70. výročie ukončenia II. svetovej vojny

Milí priatelia, zišli sme sa dnes, aby sme si pripomenuli 70. výročie od najväčšej a najstrašnejšej vojny v histórii ľudstva. Žijúcich pamätníkov na túto hrôzu je medzi nami postupne menej a menej. Pred sedemdesiatimi rokmi, keď sa dosiahol vytúžený mier, ľudia boli presvedčení, že nič také sa nesmie nikdy v histórii ľudstva zopakovať. A možno s vďakou povedať, že naozaj […]