70. výročie ukončenia II. svetovej vojny
70. výročie ukončenia II. svetovej vojny

70. výročie ukončenia II. svetovej vojny

Milí priatelia, zišli sme sa dnes, aby sme si pripomenuli 70. výročie od najväčšej a najstrašnejšej vojny v histórii ľudstva. Žijúcich pamätníkov na túto hrôzu je medzi nami postupne menej a menej. Pred sedemdesiatimi rokmi, keď sa dosiahol vytúžený mier, ľudia boli presvedčení, že nič také sa nesmie nikdy v histórii ľudstva zopakovať. A možno s vďakou povedať, že naozaj sa vojnový konflikt takých rozmerov dosiaľ neopakoval. A treba tiež pripomenúť, že v dôsledku hrôz 2. svetovej vojny, ľudstvo dosiahlo viaceré významné pozitívne kroky, predovšetkým Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá bola dôsledne založená na prirodzenom práve, Organizáciu svetových národov, Radu Európy a jej Európsky dohovor o ľudských právach, i Európsku úniu.

Priznám sa však, že dnes je moja istota, že veci sa nám nemôžu vyšmyknúť z ruky a že ozbrojený konflikt vážnych, ba osudových rozmerov, je do budúcnosti zažehnaný, – dnes je táto moja istota menšia ako pred piatimi, či desiatimi rokmi.

Pri vnímaní sveta – či už ide o „mikrosvet“ v mojom blízkom okolí, alebo o vzťahy medzi spoločenstvami ľudí a vzťahy medzi národmi – často mi zíde na um, že prítomnosť nechceného, nežiadaného, ba nenávideného zla vo svete je tak evidentná, až to človeka zaráža. My, veriaci, ktorí vidíme v Biblii a v cirkvi najhlbšiu učiteľku života, by sme povedali, že sú to rôzne prejavy hriechu. Áno, trúfam si povedať, že z istého pohľadu dedičný hriech a jeho dôsledky na náš ľudský mikro- i makrosvet v priebehu celých dejín ľudstva je asi „experimentálne“ najoverenejším faktom na svete. Kto si želá zlo? Kto po zle túži? Kto chce vedome, či s radosťou robiť druhému zlo? Kto chce druhého človeka týrať, robiť mu peklo na zemi? A predsa – koľko zla stretáme vo svete; koľko nepochopiteľného, nelogického, zákerného zla si navzájom dokážeme spôsobiť? Hoci sme tak blízko raja – prečo je toľko pekla na zemi?

Keď sa apoštol Pavol cíti konfrontovaný s týmito skutočnosťami, zvolá: „Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti?“ Ale pokračuje v pokornom a vďačnom tóne: „Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána!“

Ako sa z tohto poučiť, čo si vziať do života, keď tu dnes uvažujeme o vojne a mieri?

Človek bez Boha zlo nedokáže poraziť. Boh nás stvoril, Boh nás vykúpil a Boh nás chce aj dvíhať a posväcovať, pomáhať nám riešiť naše problémy.

Albert Einstein, jeden z najväčších fyzikov 20. storočia konštatoval: „Mier nemôže byť udržovaný násilím, môže byť dosiahnutý len porozumením.“

Srdcom pokoja je pokoj v srdciach. Práve táto myšlienka bola pri zrode Svetového dňa pokoja, alebo tiež Svetového dňa mieru, ktorý sa na základe iniciatívy pápeža Pavla VI. oslavuje vždy v prvý deň roka už od roku 1968.

Každý z nás i ako spoločenstvo sa teda môžeme viac a viac stávať tými, ktorí prispievajú k pokoju a mieru vo svete.

Pavol Kossey, podpredseda FKI

príhovor bol prednesení pri príležitosti osláv 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny 7. mája 2015 pri Pamätníku slobody mesta Bratislavy.