10. februára navštívi Slovensko prezident ZDK Prof. Dr. Thomas Sternberg MdL.
10. februára navštívi Slovensko prezident ZDK Prof. Dr. Thomas Sternberg MdL.

10. februára navštívi Slovensko prezident ZDK Prof. Dr. Thomas Sternberg MdL.

Životopis prezidenta ZDK Prof. Dr. Thomas Sternberg MdL.


• Narodený: 1952 v Grevenbrück / Sársko

• Náboženstvo:  rímskokatolícke

• po vyučení za pekára absolvoval večerné gymnázium, štúdium germanistiky, dejín umenia a teológiu v Münsteri, v Ríme a Bonne

• Od roku 1981 ženatý s lekárkou Angelikou Lemmen-Sternberg, majú päť detí

 

Aktivity v Centrálnom výbore nemeckých katolíkov (ZdK), biskupstve a Nemeckej biskupskej konferencii

• člen ZdK od roku 1996 zvolený  ako osobnosť

• člen Valného zhromaždenia

• 1997 – 2013 hovorca pre kultúrnopolitické záležitosti

• člen Hlavnej rady ZDK

• Od roku 2009 zvolený cez  AGKOD za  organizáciu Cartell Rupert Mayer

• Od roku 1996 konzultant v Komisie VIII (veda a kultúra)  Nemeckej biskupskej konferencie (DBK)

• 2003 – 2007 člen študijnej komisie „Kultúra v Nemecku“ Nemeckého spolkového snemu

• člen rady ďalších dočasných a trvalých grémií

 

Profesionálna kariéra

• 1981 diplom a Licenciát z teológie

• 1983 Dr. phil. (Germanistika, Münster)

• 1983 – 1988 vedecký pracovník na univerzite v Bonne (cirkevná história / kresťanská archeológia)

• 1984 – 1988 docent na Katolíckom sociálnom inštitúte v Bad Honnef

• 1988 Dr. Theol. (stará cirkevná história / kresťanská archeológia, Bonn,. O Sociálnych zariadeniach 4.-7. storočia).

• Od roku 1988 riaditeľ „Katolíckej sociálnej akadémie Franz Hitze Haus“ v Münsteri

• Od roku 2001 je čestným profesorom umenia a liturgia Fakulty katolíckej teológie Münster.

 

Politická kariéra

• Od roku 1974 člen CDU

• 1989 – 2004 člen kultúrneho výboru v rade mesta  Münster

• Od roku 2005 člen krajinského snemu Severné Porýnie-Vestfálsko

– Výbor pre inovácie, vedu a výskum – člen

– Výbor pre kultúru a médiá – hovorca

– Výbor pre školstvo a ďalšie  vzdelávanie – člen, 2010-2012 hovorca

• 2012 Znovuzvolenie do výboru Kulturpolitischen Geselschaft (KuPoGe)

 

Ostatné úlohy

• člen Rady WDR a zástupca predsedu programovej Rady  WDR

• člen  Rady pre umelecké vysoké školy v Severnom Porýní-Vestfálsku

• Umelecká zbierka NRW, Dusseldorf, kuratórium

• Umelecká nadácia  NRW, Düsseldorf, člen dozornej rady

• Kuratórium Inštitútu Maxa Plancka pre molekulárnu biomedicínu, Münster

• Správna rada Univerzitnej spoločnosti, Münster

• Landesmusikakademie NRW e.V., Heek, člen predstavenstva.

• predseda Annette von Droste-Gesellschaft e. V., Münster                                                            Podľa www.zdk.de