Rozhovor podpredsedu FKI Pavla Kosseya o boji kresťanských spoločenstiev s koronavírusom

Rozhovor podpredsedu FKI Pavla Kosseya o boji kresťanských spoločenstiev s koronavírusom

Podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kossey v rozhovore s Pavlom Demešom rekapituluje uplynulé mesiace z hľadiska snahy kresťanských organizácií pomôcť v boji s epidémiou koronavírusu.

Kedy a prečo sa rozhodlo FKI zapojiť do boja s pandémiou?
-Fórum kresťanských inštitúcií združuje 60 organizácií. Spolu s ďalšími kresťanskými spoločenstvami citlivo a rýchlo zareagovalo na bezprecedentnú situáciu vyvolanú pandémiou Covid-19 a snaží sa svojím dielom prispieť pri prekonávaní tejto náročnej skúšky. V dňoch 24. a 25. marca sme mali pripravené verejné podujatia v Bratislave a Košiciach, ktoré mali pripomenúť odkaz Sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988. V dôsledku šíriacej sa koronavírusovej infekcie sme boli nútení ich zrušiť. Ako istú náhradu sme zvrejnili vyhlásenie, z ktorého si dovolím zacitovať: „V najbližšom období, ale aj inokedy, bude veľmi potrebná SOLIDARITA: zdravých s chorými; bežných občanov s lekármi, sestrami a zdravotníckymi pracovníkmi; tých, čo majú ochranné pomôcky, s tými, ktorí si ich nedokážu zabezpečiť; tých, čo si udržia prácu, s tými, ktorí ju stratia; zamestnávateľov so svojimi zamestnancami ale rovnako aj zamestnancov so svojimi zamestnávateľmi; tých, čo majú zásoby, s tými, ktorým sa minuli; tých, ktorí dokážu poslúžiť svojim susedom, s tými, ktorí sú na ňu odkázaní; tých, ktorí sa už narodili s tými, ktorí sa iba majú narodiť…Súčasná situácia nás povzbudzuje k tomu, aby sme boli navzájom viac ľuďmi. To je podmienka, aby sme prežili.-“

Aké typy aktivít doposiaľ robili vaše členské organizácie?
-Rád by som zdôraznil, že informácie, ku ktorým sme sa zatiaľ dostali, sú zrejme iba malou časťou toho, čo sa realizovalo. Hneď na začiatku koronakrízy sa ako veľmi naliehavou potrebou ukázalo šitie rúšok a ich distribúcia najmä tým, ktorí si ich sami nedokázali zabezpečiť. Spomeňme aspoň Fórum života, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM), Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku. Ale vieme, že rúška zhotovovali mnohí po celom Slovensku.

Veľa iniciatív i jednotlivcov zabezpečovalo nákupy pre starých a chorých, napr. Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Fórum života, Stredná zdravotná škola M.T.SCHEREROVEJ v Ružomberku. Spoločenstvo SP v spolupráci so spoločenstvom Piar pripravilo portál pre mesto Sliač a okolie, pomocou ktorého si mohli starí a chorí objednať, čo potrebujú, a mladí im to doniesli až pred dvere. Súčasne portál umožnil prihlásiť sa za dobrovoľníka na túto službu.

Fórum života zorganizovalo zbierku Zje sa každé zrno, v rámci ktorej sa dodalo 80 balíkov potravinovej pomoci pre rodiny v núdzi. FŽ zorganizovalo aj zbierku finančnej pomoci. Komunita Sant’Egidio, ktorá sa dlhodobo venuje pomoci ľuďom bez domova, zintenzívnilo v čase koronakrízy svoju službu . Napr. v Bratislave bola služba v uliciach 4-krát týždenne a pozostávala z distribúcia jedla, nápojov a tiež ochranných rúšok a dezinfekčných prostriedkov. Služba bola koordinovaná s magistrátom mesta Bratislava a mestskou políciou. Súčasťou služby bolo aj šírenie osvety a odporúčania ako sa chrániť pred nákazou. Komunita takto poslúžila niekoľkým stovkám ľudí týždenne. Podobne služba ľuďom bez domova prebiehala aj v Banskej Bystrici a v Topoľčanoch. Komunita Sant’Egidio zároveň spustila program pomoci rodinám v hmotnej núdzi, pre ktoré na pravidelnej báze a zdarma realizovali nákupy základných potravín. Spustila taktiež kampaň, kde ľudia mohli prispieť na pomoc ľuďom bez domova a chudobným rodinám.

Možno tiež spomenúť, že mladí zo Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) v spolupráci s Mestským úradom v Trenčíne rozniesli do 6.500 domácností na sídlisku Juh informačné letáky o možnostiach pomoci pre tých, ktorí potrebovali pomoc. Istým spôsobom sem možno zaradiť aj finančnú zbierku, ktorú zorganizovalo CitizenGO. Celosvetovo darovala táto organizácia 1 milión rúšok zdravotníckym pracovníkom a pracovníkom charít po celom svete. Na Slovensku CitizenGO Slovensko venovalo Spišskej katolíckej charite 20 000 EUR na zabezpečenie ochranných a dezinfekčných pomôcok.

Samostatná kapitola sú jednotlivé diecézne katolícke charity v rámci Slovenskej katolíckej charity a taktiež Evanjelická diakonia. Ale to sa v rámci takéhoto malého priestoru nedá primerane obsiahnuť.-

Aká bola pomoc v oblasti výchovy a vzdelávania?
-Na mnohých miestach po Slovensku sa konalo doučovanie detí – najmä tam, kde rodičia túto službu nezvládali primerane zabezpečiť. Spomeniem napr. OZ Jarovnice, ktoré vedú Sestry z komunity Congregatio Jesu. A o sestrách z tejto komunity, ktoré v Jarovniciach už roky robia úžasnú komunitnú prácu s Rómami, môžeme prezradiť aj to, že sa v tomto korona-čase nasadili a pomáhali aj v karanténnych centrách. Ďalej napr. členky tejto komunity v relácii v TV LUX ponúkli inšpirácie pre život počas koronakrízy. Veľmi cennú bezplatnú aktivitu rozbehli profesionálni kouči združení na stránke lemoncoaching.sk. Umožnili záujemcom porozprávať sa a riešiť svoje problémy v čase koronakrízy. Na stránke je aj mnoho podnetných príspevkov, ktoré môžu pomôcť jednotlivcom i rodinám prežiť náročný čas koronakrízy. V tejto iniciatíve bolo napr. zapojené aj Centrum pre rodinu Trenčín.

Viaceré organizácie realizovali telefonické linky alebo internetové psychologické, sociálne, právne poradenstvo a poskytovali rôzne informácie pre deti, osamelých, starých, … – spomeňme aspoň Fórum života, Áno pre život, Centrum pre rodinu Trenčín, Dom Quo Vadis v Bratislave.

Aktuálne trávia rodiny viac spoločného času doma, v uzatvorených domoch či bytoch. Stúpajú počty vzniknutých krízových situácií. V rámci Fóra života rozbehlo Centrum konkrétnej pomoci FEMINA čet – online poradenstvo pre ženy, či iných členov rodiny aj pre starších ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Odborníčky pomáhajú obetiam diskriminácie, násilia, riešia krízy v rodinách, sociálnu núdzu, nedostatok potravín. Pomáhajú v prípadoch, keď ľudia nemajú kde bývať. Taktiež poskytujú poradenstvo nečakane tehotným. Čet je k dispozícii na centrumfemina.sk, zatiaľ v skúšobnej dobe od 9.00 do 11.00 hod. Mimo tohto času návštevníci môžu nechať správu a budú oslovení v najbližší pracovný deň. Četovať môžu ľudia aj anonymne.

Vynikajúce materiály pre deti, rodiny i animátorov v čase koronakrízy pripravilo eRko v rámci svojho projektu MINIdigi. Rôzne iniciatívy pomáhali vidieť veci z nového uhla a ponúkali napr. podcasty, či e-learning. Spomeňme aspoň ZKSMSlovenskú asociáciu kresťanských rodín, či Slovenské evanjelizačné stredisko. ZKSM v tomto čase rozbehlo aj inšpiratívne video-stretnutia. –

Priblížte služby duchovného charakteru, ktoré su typické pre vaše mimovládne organizácie…
-Slovensko zasiahla pandémia relatívne mierne. Zásadný význam pritom mali karanténnych opatrení, ktoré organizovala vláda. Bez nich by to nešlo. Ale ako veriaci pripomíname starú pravdu: „Bez Božieho požehnania márne ľudské namáhania“. Na Slovensku sa rozbehla vlna duchovných iniciatív – modlitieb, pobožností, prosieb, svätých omší… Som presvedčený, že pri prekonávaní koronakrízy na Slovensku bola táto dimenzia veľmi dôležitá.

Na portáli dokostola.sk bolo množstvo linkov na sv. omše z rôznych kútov Slovenska. Máme mnoho technicky zdatných kňazov, ale na mnohých miestach Slovenska pri tom pomáhali aj členovia farských či iných spoločenstiev. Z národnej svätyne v Šaštíne ešte aj teraz je každý večer o 20:00 streamovaná cez Youtube modlitba, ktorá máva aj viac ako 3.000 sledovateľov. Spolupráca WorshipLife.sk, Spoločenstva SP, Slovo+ / Požehnané čítanie, ESPÉ a Godzone priniesla pravidelné streamované modlitby chvál Pod ochranou Najvyššieho. Podobne aj spoločenstvo Marana Tha každú nedeľu o 20:45 streamuje cez FB aj YT „Večer chvál v tvojej obývačke“. Toto spoločenstvo pripravilo aj sériu on-line kurzov pre verejnosť. O svojej duchovnej podpore, najmä cez modlitbu, nás informovali aj ďalšie hnutia či organizácie, napr. Združenie Máriina doba; Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha, SZŠ M.T. SCHEREROVEJ v Ružomberku; Centrum pre rodinu, Trenčín; Dom Quo Vadis. Rád by som spomenul v tomto kontexte aj pracovníkov médií. Z mnohých strán som počul vďaku a ocenenie, že sprostredkovali mnoho cenných, povzbudivých relácií a boli pre mnohých spojivom so svetom.

Ako ovplyvní koronakríza fungovanie FKI?

-Mám pocit, že Slovensko z istého pohľadu ožilo. Občianske iniciatívy sú oveľa potrebnejšie ako inokedy. Ľudia možno práve preto, že sa nemohli stretávať, objavili silu komunity. A toto je nádej aj pre budúcnosť. Hoci sme ako predsedníctvo FKI mávali video-konferenčné stretnutia už aj v minulosti, terajšie dlhodobé preorientovanie sa na online komunikáciu nám ukázalo jej nové možnosti, ktoré určite zúročíme. Súčasne sme si ale aj uvedomili, že sa už potrebujeme vidieť naživo, že reálna „človečina“ je nezastupiteľná.-

ZDROJ: www.teraz.sk