Predstavitelia Fóra kresťanských inštitúcií rokovali s arcibiskupom Zvolenským

Predstavitelia Fóra kresťanských inštitúcií rokovali s arcibiskupom Zvolenským

Arcibiskup Zvolenský a predsedníctvo FKI(Bratislava,26.1.2012) Dňa 26. januára 2012 prijal zástupcov FKI predseda KBS a bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský. František Neupauer, predseda FKI hovoril o rôznych formách spolupráce KBS a FKI a o možnosti podpory prostredníctvom nemeckej nadácie Renovabis. Ďalej požiadal otca arcibiskupa o príhovor počas spomienky  na Sviečkovú manifestáciu, ktorá sa bude konať v nedeľu 25.marca. Poprosil, aby bol arcibiskup Zvolenský hlavným celebrantom tradičnej sv. omše v Dóme sv. Martina. V roku 2011 medzi hlavnými hosťami podujatia bola Barbara Coudenhove-Kalergi, ktorá o. i povedala: „My v Rakúsku nikdy nezabudneme, že vy na Slovensku ste to začali“. Toho roku je túžbou organizátorov pozvať na Slovensko osobnú priateľku bl. Jána Pavla II. pani  Wandu Poltawskú. Keďže 25.marca si pripomíname viaceré udalosti, prebieha medzi FKI a Fórom života rokovanie o koordinácii  spomienky na Sviečkovú manifestáciu s pripomienkou Dňa počatého dieťaťa.

Deň nespravodlivo stíhaných (13. apríl) by sa mal toho roku niesť v duchu odkrývania príbehov laikov, ktorí trpeli v čase komunistickej totality. FKI sa usiluje pripraviť vrcholné celoslovenské podujatie v niektorej mimobratislavskej diecéze.

Podpredseda FKI Pavol Kossey informoval otca arcibiskupa o osvetovej kampani Nedeľa nedeľou. Jej cieľom je prispieť najmä k vedomej zmene nášho vnútorného postoja.

K. Hulmanová informovala o rozvíjajúcej sa spolupráci hnutí a združení s Pápežskou radou pre laikov. Pri príležitosti tohtoročnej púti hnutí a združení k hrobu sv. Cyrila prisľúbil účasť na sv. omši, slávenej v Pápežskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda predseda PRPL Otec kardinál  Stanisław Ryłko. V tomto roku je takisto plánovaná návšteva  Any Cristiny  Villa Betancourt, ktorá je zodpovedná za ženskú sekciu v rámci Pápežskej rady pre laikov.

Na záver sa otec arcibiskup so zástupcami FKI zamýšľali nad spôsobom, ako efektívnejšie ponúknuť Sväté písmo ľuďom. Povzbudení skúsenosťou opakovaného nepretržitého čítania Svätého písma v Bratislave sa zhodli na tom, že je vhodné šíriť medzi ľudí zvukovú nahrávku na CD nosičoch.

Informoval Jozef Predáč.