FKI

Pamäť a ľudské práva

Garantovanie ľudských práv je pre nás neodmysliteľne späté s uchovávaním a odovzdávaním dejinnej pamäti. Bez spomienky na bezprávie a utrpenie nevinných nie je možné uchovať nadobudnutú slobodu. Pokladáme za svoju povinnosť udržiavať živú pamäť národa, zasadzovať sa za ľudské práva a slobody všade tam, kde sú porušované, kdekoľvek na svete.

Z tohto dôvodu sme 25. novembra 2010 iniciovali vznik Múzea zločinov komunizmu.

Historickej pamäti a rešpektovaniu ľudských práv sa venujeme v projektoch:

  • Spomienka na Sviečkovú manifestáciu (25. marca), ktorú v Bratislave FKI zastrešuje od roku 2006,
  • Deň nespravodlivo stíhaných (13. apríla) – na rôznych miestach Slovenska si pripomíname životy tých, ktorí neváhali trpieť pre svoju vieru,
  • Barbarstvo ducha – vedecko-didaktický seminár (nielen) pre učiteľov

Prvý ročník cyklu Barbarstvo ducha  – Akcia K sa uskutočnil v roku 2010 v zdevastovanom františkánskom kláštore v Kremnici pri príležitosti 60. výročia likvidácie reholí, tzv. Akcie K. Druhý ročník  pod názvom Úteky za slobodou sa konal v októbri 2011 na rakúsko-moravskom pohraničí  mestečkách v Břeclave a Valticiach.

FKI sa angažuje za dodržiavanie ľudských práv okrem verejných podujatí aj vyjadrením solidarity a vydávaním stanovísk ku konkrétnym situáciám.