Protestujeme proti trestu smrti pre iránskeho pastora

Protestujeme proti trestu smrti pre iránskeho pastora

Dvanásteho júla 2011 iránsky najvyšší súd potvrdil trest smrti pre pastora Yousefa Nadarkhaniho. Dôvodom udelenia trestu smrti bolo “nezrieknutie sa kresťanskej viery.” Viaceré vlády, cirkevní predstavitelia a mimovládne organizácie žiadajú, aby bol zrušený trest smrti vynesený nad 32 ročným pastorom Nadarkhanim, ktorý slúžil v malom kresťanskom spoločenstve. Je ženatý s Fatemah Pasindedih a má dvoch malých synov.

Aj Fórum kresťasnkých inštitúcií sa s týmto apelom obrátilo na iránskeho veľvyslanca vo Viedni: “Dôrazne rešpektujeme moslimskú vieru a zároveň chceme prispieť k mierovému spolunažívaniu našich vierovyznaní. Prepustenie pána Nadarkhani bude pozitívnym signálom tak potrebným pre naše harmonické spolunažívanie. Prosíme, vykonajte všetko, čo je vo Vašej moci, pre oslobodenie Yousefa Nadarkhaniho!”, píše sa v liste Fóra kresťanských inštitúcií z 30. septembra 2011, ktorý podpísal predseda Františeke Neupauer a podpredseda Pavol Kossey.

Prosíme ľudí dobrej vôle o modlitbu za pastora a jeho rodinu, ako aj za tých, ktorí ho odsúdili na trest smrti. Veríme, že medzinárodný apel a naše zjednotenie v modlitbe prime Iránske orgány k tomu, aby trest smrti nebol vykonaný. V modlitbách chceme pamätať na všetkých prenasledovaných.

Fórum kresťanských inštitúcií sa dlhodobo venuje téme “pamäte” a “prenasledovaným”. Dňa 13. apríla 2011 FKI vyzvalo najvyšších ústavných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby v roku beatifikácie bl. Jána Pavla II žiadali na oficiálnych fórach zastavenie prenasledovania kresťanov vo svete. Dňa 27. augusta 2011 v Leopoldove poslalo Fórum kresťanských inštitúcií spoločne s Konfederáciou politických väzňov Slovenska listy väzňom v Bielorusku a Číne.