Dvanásteho júla 2011 iránsky najvyšší súd potvrdil trest smrti pre pastora Yousefa Nadarkhaniho. Dôvodom udelenia trestu smrti bolo “nezrieknutie sa kresťanskej viery.” Viaceré vlády, cirkevní predstavitelia a mimovládne organizácie žiadajú, aby bol zrušený trest smrti vynesený nad 32 ročným pastorom Nadarkhanim, ktorý slúžil v malom kresťanskom spoločenstve. Je ženatý s Fatemah Pasindedih a má dvoch malých synov.

Aj Fórum kresťasnkých inštitúcií sa s týmto apelom obrátilo na iránskeho veľvyslanca vo Viedni: “Dôrazne rešpektujeme moslimskú vieru a zároveň chceme prispieť k mierovému spolunažívaniu našich vierovyznaní. Prepustenie pána Nadarkhani bude pozitívnym signálom tak potrebným pre naše harmonické spolunažívanie. Prosíme, vykonajte všetko, čo je vo Vašej moci, pre oslobodenie Yousefa Nadarkhaniho!”, píše sa v liste Fóra kresťanských inštitúcií z 30. septembra 2011, ktorý podpísal predseda Františeke Neupauer a podpredseda Pavol Kossey.

Prosíme ľudí dobrej vôle o modlitbu za pastora a jeho rodinu, ako aj za tých, ktorí ho odsúdili na trest smrti. Veríme, že medzinárodný apel a naše zjednotenie v modlitbe prime Iránske orgány k tomu, aby trest smrti nebol vykonaný. V modlitbách chceme pamätať na všetkých prenasledovaných.

Fórum kresťanských inštitúcií sa dlhodobo venuje téme “pamäte” a “prenasledovaným”. Dňa 13. apríla 2011 FKI vyzvalo najvyšších ústavných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby v roku beatifikácie bl. Jána Pavla II žiadali na oficiálnych fórach zastavenie prenasledovania kresťanov vo svete. Dňa 27. augusta 2011 v Leopoldove poslalo Fórum kresťanských inštitúcií spoločne s Konfederáciou politických väzňov Slovenska listy väzňom v Bielorusku a Číne.

Hlavní partneri


Členské organizácie

Newsletter

Vyplňte prosím nasledujúce údaje a my Vás budeme pravideľne informovať o aktivitách a projektoch FKI.

V prípade ťažkostí s prihlásením alebo akýchkoľvek otázok píšte na newsletter@fki.sk.