FKI myslí na politických väzňov Bielorusku a Číne

FKI myslí na politických väzňov Bielorusku a Číne

Pri príležitosti spomienky na nespravodlivo odsúdených v Leopoldove zaslali Konfederácia politických väzňov Slovenska a Fórum kresťanských inštitúcií listy súčasným politickým väzňom – bieloruskému opozičnému lídrovi Andrejovi Sanikovovi a čínskemu rímskokatolíckemu biskupovi Josephovi Junqiovi. Listy boli v anglickom a čínskom preklade zaslané do Bieloruska a Číny.

List Andrejovi Sanikovi (Bielorusko)

V Leopoldove 27. augusta 2011

Vážený pán Andrej Sanikov,

pociťujete bolesť a zažívate nespravodlivé väznenie, pretože ste sa dostali do stretu s mocou, ktorá nechce pluralitu názorov a dialóg, ale totálne ovládnuť všetko vo svojich rukách. Vaša pani manželka Irina Chalip a synček Danik stoja pri Vás spolu s mnohými Vaši priateľmi, priaznivcami ako aj uväznenými z politických dôvodov.

Politickí väzni sú modernou verziou mučeníkov. Sú svedkami za vieru a nádejou pre budúcnosť našej spoločnosti. My, ktorí sme prežili obdobie bezprávia máme skúsenosti, že každé zneužitie moci sa skončí fiaskom a Pravda utláčaných sa nedá zničiť. Nech trpia ľudia kdekoľvek, sú naši bratia a sestry.

Keď ľudstvo dospelo k slobode a zodpovednosti za svoj údel, je to len otázka času a toto právo sa presadí, ako sa každoročne v marci presadí jar.

Dnes, 27. augusta 2011 stojíme pri bránach väznice v Leopoldove, kde svoj údel mučeníkov žilo tisíce politických väzňov. Sme tu preto, aby sme nezabúdali a zároveň z tohto miesta vysielame slová modlitby a solidarity s Vami.

Priatelia v Bielorusku, sme s Vami!

Anton Srholec, Konfederácia politických väzňov Slovenska

František Neupauer, Fórum kresťanských inštitúcií

List Josephovi Junqi z Guangzhou (Čína)

V Leopoldove 27. augusta 2011

Vážený pán Joseph Junqi z Guangzhou!

Pociťujete bolesť a zažívate nespravodlivé väznenie, pretože ste sa dostali do stretu s mocou, ktorá nechce pluralitu, ale ovládnuť všetko vo svojich rukách. Spolu s Vami trpia aj Vaši spolubratia v biskupskej službe, veriaci rôznych denominácií. Spolu s nimi ste sa stali aj Vy symbolom väzňov svedomia.

Politickí väzni i väzni svedomia sú modernou verziou mučeníkov. Sú svedkami za vieru a nádejou pre budúcnosť každej spoločnosti. My, ktorí sme prežili obdobie bezprávia máme skúsenosti, že každé zneužitie moci sa skončí fiaskom a Pravda utláčaných sa nedá zničiť. Nech trpia ľudia kdekoľvek, sú naši bratia a sestry.

Keď ľudstvo dospelo k slobode a zodpovednosti za svoj údel, je to len otázka času a toto právo sa presadí, ako sa každoročne v marci presadí jar.

Dnes, 27. augusta 2011 stojíme pri bránach väznice v Leopoldove, kde svoj údel mučeníkov žilo tisíce politických väzňov a väzňov svedomia. Sme tu preto, aby sme nezabúdali a zároveň z tohto miesta vysielame slová modlitby a solidarity s Vami.

Priatelia v Číne, sme s Vami!

Anton Srholec, Konfederácia politických väzňov Slovenska

František Neupauer, Fórum kresťanských inštitúcií