Monika Jucková, členka predsedníctva FKI v slovenskej delegácii na 5. ročníku pastorálneho teologického sympózia “Veľké tajomstvo” v Ríme

Monika Jucková, členka predsedníctva FKI v slovenskej delegácii na 5. ročníku pastorálneho teologického sympózia “Veľké tajomstvo” v Ríme

Talianske manželské páry sa stretli už na piatom ročníku sympózia o sviatosti manželstva v stredisku Fraterna Domus v Sacrofano nad Rímom. Ústrednou myšlienkou akcie, ktorá sa konala od 2. do 5. januára 2015, bolo motto “Jednota a spolupráca manželských párov s biskupom – Pastierom Cirkvi vo svojom mieste pôsobenia”.

Na štvordňovom stretnutí sa zúčastnilo 207 manželských párov, medzi nimi aj štyri zahraničné skupiny z USA, Poľska, Švajčiarska a najpočetnejšia zo Slovenska (9 osôb). Viedol ju riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy don Marián Valábek. Medzi vzácnymi hosťami boli dvaja kardináli (Lorenzo Baldisseri a Marc Ouellet), deväť biskupov a 38 kňazov z viacerých talianskych diecéz. Najvyššie zastúpenie mal región Benátsko (Veneto) so 189 osobami. Celkovo bolo na stretnutí vrátane detí a animátorov 745 osôb.

Počas prvého dňa “duchovný otec” celej akcie don Renzo Bonetti, prezident nadácie “ Famiglia dono grande” (Rodina – veľký dar) ponúkol základné myšlienky tohtoročného stretnutia, zvýraznenie sviatosti manželstva a jej napojenie na sviatosť kňazstva a duchovná súčinnosť s pastiermi, kňazmi a biskupmi. Sestra Alexandra Diriartová, docentka dogmatickej teológie na Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme vo svojom vystúpení poukázala na to, ako môže sviatostné manželstvo špecificky vplývať a slúžiť Cirkvi a spoločnosti. Piatkovú omšu celebroval predseda Pápežskej rady pre rodinu Mons. Vincenzo Paglia. V sobotu vo večernej adorácii manželské páry dostali obraz tohtoročného sympózia, znázorňujúci manželské páry v jednote s kňazmi a biskupmi vo farnostiach, diecézach, v Cirkvi.

Nedeľňajšie predpoludnie vyplnil Poliak Przemyslaw Kwiatkowski – docent na Inštitúte Jána Pavla II. a sekretár katedry Wojtyla – svojou prednáškou o tom ako sprevádzal sv. Ján Pavol II. už ako biskup manželské páry v Krakove a ako z toho duchovne ťažil aj on sám. Teologicky hodnotnú prednášku o tom, čo prináša sviatostné spoločenstvo manželov smerom k biskupom a Cirkvi, predniesol kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov. Z adorácie v nedeľu účastníci odchádzali obdarení symbolickým bochníkom chleba, s ktorým je potrebné sa podeliť s ďalšími manželskými pármi, laikmi i kňazmi vo svojom teritóriu. Dostali chlieb ako uvedomenie si daru sviatosti manželstva a dôležitosti spolupráce s kňazmi a biskupmi na novej evanjelizácii. Záverečný pondelkový poldeň patril súhrnu dona Bonettiho a informáciám o mimoriadnej synode o rodine z úst generálneho sekretára synody kardinála Lorenza Baldisseriho.

Slovenská skupina účastníkov si odniesla svedectvo spoločenstva s talianskymi rodinami, kňazmi a biskupmi a inšpiráciu pre šírenie jednoty manželov a rodín spolu s biskupmi a kňazmi v jednote Cirkvi.