Jasné pojmy – zdravá spoločnosť (Vyhlásenie FKI k prijatiu ústavnej ochrany manželstva)

Jasné pojmy – zdravá spoločnosť (Vyhlásenie FKI k prijatiu ústavnej ochrany manželstva)

rodinaFórum kresťanských inštitúcií veľmi pozitívne hodnotí prijatie ústavných zmien týkajúcich sa manželstva a vyjadrujú vďaku všetkým poslancom, ktorí zmeny podporili.

V dnešnej dobe sledujeme relativizáciu a miešanie pojmov. Takéto tendencie vnášajú chaos a spôsobujú oslabovanie celej spoločnosti. Konfúciovi sa pripisuje výrok: „Keď slová strácajú svoj význam, ľudia strácajú svoju slobodu“. Manželstvo je v posledných rokoch obzvlášť spochybňovanou inštitúciou. Je preto mimoriadne dôležité, že sa na Slovensku podarilo jasne pomenovať to, čo je v mnohých krajinách sveta spochybňované, no v civilizovanej ľudskej spoločnosti to platilo od nepamäti. Čo doteraz o manželstve hovoril zákon, dostáva sa na ústavnú rovinu a zvyšuje sa tak garancia tohto jedinečného ľudského zväzku.

Veríme, že vďaka prijatej zmene ústavy napríklad na Slovensku nebudú nutné demonštrácie, aké sa konali minulý rok v Paríži. Veríme tiež, že na túto zmenu budú postupne nadväzovať aj konkrétne zákony v oblasti výchovy, sociálnych vecí, zdravotníctva, ekonomiky či ďalších oblastí na podporu rodiny.

Iba prirodzená zdravá rodina zabezpečí úspešnú a udržateľnú spoločnosť!

V Bratislave dňa 6. júna 2014