Európska aliancia za nedeľu pozýva k podpore Európskeho dňa za voľnú nedeľu – 4. marca

Európska aliancia za nedeľu pozýva k podpore Európskeho dňa za voľnú nedeľu – 4. marca

Európska Aliancia za nedeľu (ESA) vyzvala svojich členov, prívržencov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby túto nedeľu 4. marca strávili aktívnym odpočinkom a uvedomili si, čo pre nich znamená jeden spoločný voľný deň v týždni. Forma a zameranie aktivít je ponechané plne na tvorivosti jednotlivých iniciátorov v jednotlivých krajinách.

Prispejme každý svojou troškou k tomu, aby bola nedeľa pre každého z nás stále viac príležitosťou na čas utuženia vzťahov s najbližšími, časom na bohoslužbu, časom obdivu krásy okolo nás, časom príjemného relaxu, časom pookriatia na duchu i na tele!

Preklad  textu  výzvy ESA v slovenčine

K prežívaniu nedele ako sviatočného dňa vydalo FKI výzvu Nedeľa nedeľou, ktorú môžete podporiť na stránke www.peticia.sk/nedelanedelou.