28 rokov od Sviečkovej manifestácie –  pozvánka na seminár

28 rokov od Sviečkovej manifestácie – pozvánka na seminár

Už o necelý mesiac si Slovensko pripomenie 28. výročie Sviečkovej manifestácie, ktorá sa do dejín zapísala ako kľúčová udalosť protikomunistického odporu v Československu. Organizátori osláv chcú vzdať hold odvahe tisíckam bežných ľudí, ktorí 25. Marca 1988 napriek veľkému riziku stáli na námestí zo zapálenými sviečkami v modlitbe proti vodným delám a obuškom Verejnej bezpečnosti. „V spolupráci s partnerskými organizáciami pripravujeme viacero podujatí, ktorými chceme priblížiť aj mladým ľuďom našu cestu k slobode,“ hovorí Katarína Hulmanová, predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií, ktoré je už tradične hlavným organizátorom osláv.

Spomienkové podujatia odštartuje odborný seminár o Sviečkovej manifestácii, ktorý sa uskutoční 1. marca 2016 o 14:30 hodine v sídle Ústavu pamäti národa. Následne 23. marca 2016 bude prebiehať program na školách. Organizátori pozývajú všetkých, ktorým nie je príbeh našej slobody ľahostajný k zapojeniu sa do aktivít pri príležitosti spomienky Sviečkovej manifestácie, ktorá bola pozvaním k novej slobode a prejavila toto odhodlanie aj pod hrozbou vylúčenia zúčastnených mladých ľudí zo škôl.

Sviečková manifestácia sa uskutočnila 25. marca 1988. Známa tiež ako Bratislavský veľký piatok, sa zaradila k najvýznamnejším verejným prejavom odporu voči komunistickému režimu.  Brutálny zákrok moci proti pokojnej demonštrácii  za náboženskú slobodu vyvolal masívnu reakciu médií a verejnosti v demokratických krajinách.  V Sviečkovej manifestácii sa prejavila formujúca sa občianska spoločnosť a predznamenala nasledujúci vývoj, ktorý vyvrcholil Nežnou revolúciou a pádom totalitného zriadenia.

Program seminára pre učiteľov o Sviečkovej manifestácii, ktorý sa uskutoční v utorok 1. marca 2016 je takýto: 14:30-14:40 – privítanie  účastníkov seminára – predseda Správnej rady ÚPN, Dr. Ondrej Krajňák,

14:40-14:45 – premietnutie zostrihu z dokumentárneho filmu Sviečková manifestácia alebo Bratislavský veľký piatok,

14:45-15:00 – prednáška o Sviečkovej manifestácii – historik ÚPN, Dr. Patrik Dubovský,

15:00-15:45 – modelová vyučovacia hodina o Sviečkovej manifestácii – historik ÚPN, Dr. František Neupauer,

15:45-16:00 – diskusia a záver.

Učitelia, ktorí majú záujem o seminár, sa môžu nahlásiť u Dr. Michala Babála, email: babal@upn.gov.sk

Fórum kresťanských inštitúcií je platforma spolupráce a nositeľom impulzov v občianskej spoločnosti, v treťom sektore, politike, médiách, v kultúre, vede, vzdelávaní i v cirkvi. Ako neformálna platforma funguje od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združuje takmer 50 organizácií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami.

Informovali Katarína Hulmanová, Lea Hagovská