V NEDEĽU NENAKUPUJEM  #vnedeľunenakupujem

V NEDEĽU NENAKUPUJEM #vnedeľunenakupujem

V NEDEĽU NENAKUPUJEM  #vnedeľunenakupujem

Nedeľa patrí rodine. Pre nás, veriacich, predstavuje aj Deň Pánov, kedy chceme intenzívnejšie prežívať naše spoločenstvo s Bohom a medzi sebou.

My, ktorí ľahkovážne a často aj bez rozmýšľania ideme v nedeľu nakúpiť nejakú maličkosť, nútime  svojich blížnych v nedeľu pracovať. Nútime pracovať mamy a  otcov, ktorí aj kvôli nám chýbajú v nedeľu doma medzi svojimi. Práca v nedeľu, ak nie je nevyhnutná, napr. na záchranu životov, nie je znakom bohatstva, ale skôr chudoby.

Voľakedy sme boli zvyknutí, ak nám niečo chýbalo, obrátiť sa s prosbou na susedov. Dnes radšej ukážeme svoju nezávislosť a ideme často priamo z nedeľnej bohoslužby rovno do obchodu – po teplé rožky, soľ, vajíčka, rezance. Niekde sa rozšíril zvyk ísť po nedeľnej bohoslužbe “na prechádzku“ do obchodného centra. 

Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti.

Dôležitosť nášho osobného rozhodnutia vyjadrili aj oficiálni predstavitelia cirkví. Katolícki biskupi v Advente v roku 2016 povzbudili veriacich v úsilí o lepšie prežívanie nedele a upozornili nás tiež na dôležitý moment: „Nezabúdajme však, že ak – ako kresťania katolíci – nezmeníme svoje návyky a s nimi súvisiace nároky na druhých – nadarmo budeme vyzývať občianskych predstaviteľov, aby upravili pravidlá nedeľného predaja.“ Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku poukázala  na to, že „Božie prikázanie – Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť, je v tomto zmysle nielen povinnosťou, ale aj darom. Darom zastavenia, darom vidieť veci inak, usporiadať si hodnoty, nastaviť myseľ aj srdce iným spôsobom.“

Podpredseda FKI Pavol Kossey, líder našej iniciatívy za  voľnú nedeľu, k tomu dodáva: „Keď som bol malý chlapec, občas v nedeľu dopoludnia k nám prišla jedna suseda a popýtala požičať dve vajíčka či inú drobnosť. Bolo to veľmi milé, spravidla potom vajíčka vrátila aj s nejakým koláčikom na ochutnávku. Aj dnes to môže byť príspevok k zlepšeniu medziľudských susedských vzťahov. Osobitne vo veľkých mestských panelákoch by takéto zážitky mohli byť veľmi užitočné.“

Kto teda chodí v nedeľu nakupovať, keď je nás veriacich 75 percent?

Preto sa na Vás obraciame s prosbou, aby sme spolu vyvinuli všetko úsilie na to, aby čo najviac rodín mohlo mať spolu voľnú nedeľu. Aby mamy a otcovia boli so svojimi deťmi. Aby sme my, kresťania, nenútili v nedeľu pracovať ľudí, ktorých práca počas nedele nie je nevyhnutná.

Boli by sme vďační, keby informácia o tejto kampani zaznela aj v nedeľu počas oznamov. Túto správu môžete preposlať aj svojim priateľom. Kto máte profil na Facebooku, dajte vedieť ostatným, že v nedeľu nenakupujete aj našim rámikom, ktorý si viete nastaviť na tomto linku.

Preto V NEDEĽU NENAKUPUJEM  #vnedeľunenakupujem

One comment

  1. Pingback: V nedeľu nenakupujem – Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice

Comments are closed.