Deň nespravodlivo stíhaných – 13. apríl

Deň nespravodlivo stíhaných

Dňa 13. apríla si na Slovensku pripomíname pamätný deň Slovenskej republiky – Deň nespravodlivo stíhaných. Je spomienkou na násilnú akciu ŠtB v roku 1950 spojenú s likvidáciou kláštorov v Československu. Fórum kresťanských inštitúcii pozýva v tento deň všetkých ľudí dobrej vôle, aby v tichu, modlitbe, prejave spolupatričnosti a solidarity prejavili svoju spoluúčasť na utrpení a prenasledovaní s tými, ktorí sú, […]

Z pobožnosti solidarity v Katedrále sv. Martina

Deň nespravodlivo stíhaných 2012 v Bratislave

Pri príležitosti pamätného dňa SR – Dňa nespravodlivo stíhaných sa v piatok 13. apríla v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutočnila pobožnosť modlitby a solidarity s prenasledovanými kresťanmi vo svete, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.