Fórum kresťanských inštitúcií pozýva verejnosť na Deň rodiny 2014
Fórum kresťanských inštitúcií pozýva verejnosť na Deň rodiny 2014

Fórum kresťanských inštitúcií pozýva verejnosť na Deň rodiny 2014

Dieťa (ilust. foto, Deň rodiny Košice)Bratislava 15. mája – Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa rodiny pozýva Fórum kresťanských inštitúcií verejnosť na podujatia Dňa rodiny 2014. Tie sa budú konať nasledujúci víkend – v Banskej Bystrici, Šali a Podhoranoch (17. mája) a Dolnom Kubíne, Pezinku, Poprade a Ždani (18. mája) pod mottom: „Aby deti otca mali, aby mali mamu, príď to povedať nahlas!“

„Deň rodiny je oslavou a zviditeľnením prirodzenej rodiny, založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, s láskou prijímajúcich deti ako dar. Chceme zdôrazniť dôležitosť dobre fungujúcej rodiny založenej na manželstve muža a ženy pre harmonický vývoj detí, pre budovanie vzťahu a dozrievanie lásky samotných manželov ako aj pre celú spoločnosť,“ uviedol Jozef Predáč, celoslovenský koordinátor podujatí Dňa rodiny 2014.

Súčasný už šiesty ročník podujatí Dňa rodiny je o to výnimočnejší, že tento rok si celý svet pripomína zároveň aj 20. výročie Medzinárodného roku rodiny. Pri tejto príležitosti pani Renata Kaczmarská, zodpovedná v rámci OSN za agendu rodiny, uvítala, že na Slovensku sa na pôde Sociálneho výboru NRSR v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre rodinu uskutočnili odborné konferencie a semináre k nosným témam osláv 20. výročia Medzinárodného roka rodiny – Medzigeneračná solidarita, Zosúladenie rodinného a pracovného života a Rodina a chudoba.

Šiesty ročník Dňa rodiny odštartoval Deň rodiny v Košiciach (3. mája) a počas májových a júnových víkendov bude prebiehať v tridsiatich mestách a obciach Slovenska. Bližšie informácie o miestach a dátumoch podujatí Dňa rodiny 2014 sú zverejnené na novej webstránke podujatia – www.denrodiny.sk a facebooku Dňa rodiny.