V nedeľu skončili Európske katolícke sociálne dni

II Catholic Social Days for Europe

Dňa 21. septembra boli slávnostnou svätou omšou zavŕšené Európske katolícke sociálne dni, ktoré sa uskutočnili v Madride od 18. do 21. septembra. Európske katolícke sociálne dni sú jedinečnou príležitosťou pre katolíkov, ktorí sa angažujú v sociálnej oblasti, premýšľať o poslaní Katolíckej Cirkvi v súčasnej spoločnosti. Biskupi, klérus a laici spoločne hľadajú odpovede na otázky, ako budovať lepšiu a sociálne spravodlivejšiu […]

Francúzske sociálne týždne 2013: Treba opäť vynájsť prácu?

Francúzske sociálne dni 2014

Nestratili sme ešte zmysel práce? Treba nám dnes ešte vôbec pracovať? Má práca pre človeka zmysel? Je hľadanie práce „prácou na plný úväzok“ a jediným prostriedkom na získavanie životných potrieb? Vieme, kto je dnes medzi nami najchudobnejší, či nastávajúca alebo odchádzajúca generácia? Privykali sme našich mladých pracovať? Majú vzťah k práci, pracovné návyky? Nečakajú, že všetko vybaví za nich rodina […]