Vyhlásenie mimovládnych platforiem k Tarabellovej správe a Panzeriho správe

Ilust. foto: citizengo.org

Mimovládne platformy Fórum kresťanských inštitúcií, Fórum života a Slovenská spoločnosť pre rodinu vyjadrujú hlboké rozhorčenie z nedávnych rozhodnutí Európskeho parlamentu. Európsky parlament tento týždeň schválil Správu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013 a Výročnú správu o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politiky EÚ v tejto oblasti. Tzv. Tarabellova správa a […]

Vyhlásenie mimovládnych platforiem k výsledkom referenda o rodine

Graf: účasť v referende, zdroj: volbysr.sk

Slovenská spoločnosť pre rodinu, Fórum života a Fórum kresťanských inštitúcií – najväčšie mimovládne platformy, ktoré podporili vznik Aliancie za rodinu, vyjadrujú vďaku všetkým, ktorí sa zúčastnili referenda o rodine a prejavili tak svoj občiansky postoj. Naša veľká vďaka patrí hovorcom Aliancie za rodinu, všetkým dobrovoľníkom a dobrodincom, ktorí urobili veľký kus práce. Uskutočnením referenda sa podarilo naplniť účel, pre ktorý […]

V nedeľu skončili Európske katolícke sociálne dni

II Catholic Social Days for Europe

Dňa 21. septembra boli slávnostnou svätou omšou zavŕšené Európske katolícke sociálne dni, ktoré sa uskutočnili v Madride od 18. do 21. septembra. Európske katolícke sociálne dni sú jedinečnou príležitosťou pre katolíkov, ktorí sa angažujú v sociálnej oblasti, premýšľať o poslaní Katolíckej Cirkvi v súčasnej spoločnosti. Biskupi, klérus a laici spoločne hľadajú odpovede na otázky, ako budovať lepšiu a sociálne spravodlivejšiu […]

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo celoslovenské hodnotiace stretnutie Dňa rodiny 2014

Banská Bystrica, 18. júna 2014 – Za osobnej účasti zástupcov organizátorov Dňa rodiny z Banskej Bystrice, Trnavy, Nitry, Fóra kresťanských inštitúcií a konferenčného hovoru s organizátorkou Dňa rodiny v Košiciach sa v utorok popoludní uskutočnilo hodnotiace stretnutie 6. ročníka Dňa rodiny. Do šiesteho ročníka Dňa rodiny, ktorý sa už tradične konal v duchu výzvy „aby deti otca mali, aby mali […]