Fórum kresťanských inštitúcií na festivale POHODA

Festival Pohoda aj v tomto roku otvoril svoje brány pre mimovládne organizácie a vytvoril priestor pre ich aktívnu prítomnosť a prezentáciu. Stanovište Fóra kresťanských inštitúcií sa ocitlo medzi stanovišťom Slovenskej katolíckej charity a Fóra života.  FKI využíva túto príležitosť na to, aby aj vo verejnom spoločenskom prostredí  medzi mladými, poukázalo na takmer neviditeľnú prácu pomáhajúcich kresťanských inštitúcií a dobrovoľníkov. Mladí majú […]

Fórum kresťanských inštitúcií s novým vedením

24. marca sa pri príležitosti 29. výročia Sviečkovej manifestácie uskutočnilo pravidelné valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií. Otca biskupa Petra Rusnáka, ktorý je v rámci KBS poverený sprevádzaním FKI,  zastupoval na zasadaní otec Vladimír Skyba, protosynkel Bratislavskej eparchie, ktorý na začiatku stretnutia  povzbudil prítomných k láske, oddanosti a nádeji. Prítomní diskutovali o činnosti FKI za posledný rok a potvrdili líniu a priority FKI do ďalšieho obdobia – […]

Spomienka Sviečkovej manifestácie 2017

Srdečne Vás pozývame na podujatia Spomienky Sviečkovej manifestácie 2017. Samotná spomienka 24. marca 2017 začne o 19.30 svätou omšou v kostole u Františkánov, hlavný celebrant bude arcibiskup Stanislav Zvolenský a odtiaľ o 20.30 pôjde sviečkový pochod k pamätníku Sviečkovej manifestácie na Námestí Eugena Suchoňa, kde bude nasledovať krátka spomienka. Na spomienku Vás pozýva Katarína Hulmanová, predsedníčka FKI vo videu Tešíme […]

Výzva Fóra kresťanských inštitúcií poslancom NR SR podporiť zrušenie Mečiarových amnestií

Členovia predsedníctva FKI na svojom zasadaní 7. marca 2017 prijali výzvu  poslancom NR SR na zrušenie Mečiarovych amnestií s nasledujúcim znením:   Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, predsedníctvo Fóra kresťanských inštitúcií  sa obracia na Vás so žiadosťou, aby ste podporili návrh na zrušenie amnestií udelených bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom v čase, keď zastupoval […]