Autor <span>Stanislava Dragošeková</span>

Tipy na týždeň – slávnosť sv. Františka, celodiecézna Odpustová slávnosť Obišovce a seminár o. J. Marettom

Aj v  mesiaci október, ktorý je zasvätený modlitbe posvätného ruženca, máme pre Vás pripravené zaujímavé tipy na duchovné akcie. Čaká nás slávnosť sv. Františka, celodiecézna …