Dedičstvo Sv. Cyrila a Metoda nám, Slovákom, má stále čo povedať

Libresso bratislavského Univerzitného pastoračného centra vo štvrtok, 13.februára večer praskalo vo švíkoch. Približne 200 študentov a veriacich so záujmom počúvalo diskusiu s otcom arcibiskupom Cyrilom Vasiľom s názvom Čo by povedali Sv. Cyril a Metod dnes Slovákom? Podujatie zorganizovalo v predvečer sviatku našich vierozvestcov Fórum kresťanských inštitúcií. Moderátor Štefan Chrappa a otázky prítomných boli veľkou výzvou pre vladyku Cyrila, ktorý musel odpovedať na široké spektrum tém počínajúc […]

V Košiciach zorganizovali ďalší zo seminárov FKI Kresťan na vidieku

V piatok 31. januára sa v Košiciach uskutočnil ďalší zo seminárov Laudato si, ktoré pripravuje Fórum kresťanských inštitúcií vrámci iniciatívy Kresťan na vidieku. Zúčastnili sa na ňom približne dve desiatky záujemcov o danú problematiku. Hovorilo sa o projekte Ceferino, ktorý predstavili Michael Ryan a Tadeáš Gavala. Michael Ryan pochádza z Anglicka, viac ako 40 rokov sa venoval výrobe drevených výrobkov. […]

Fórum kresťanských inštitúcií pripravuje ďalší ročník obľúbeného podujatia Deň rodiny

V stredu 15.1.2019 sa symbolicky na mieste prijatia pre rodiny v Rodinkove v Belušských Slatinách konalo prípravné pracovné stretnutie ku Dňu rodiny 2020. Zúčastnili sa ho organizátori z rôznych regiónov Slovenska – z Centra pomoci pre rodinu v Trnave, Centra pre rodinu v Nitre, v Košiciach, organizátori z Ružomberka, Hruštína a z Banskej Bystrice ako aj zástupkyňa Citizengo Miriam Kuzárová. […]

Fórum kresťanských inštitúcií chystá založenie vidieckeho kresťanského hnutia

V sobotu, 11. januára sa v Poprade konalo pracovné stretnutie, ktoré prediskutovalo založenie hnutia Kresťan na vidieku (KNV), ktorého cieľom je podpora viery a všestranného zlepšenia kvality života na vidieku. Zúčastnili sa ho vladyka Mons. Peter Rusnák, duchovný sprievodca FKI, generálny vikár Spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol, členovia predsedníctva FKI Tomáš Kuzár, Katka Hulmanová a Pavol Kossey a desiatka aktívnych ľudí z rôznych regiónov Slovenska, […]