Výzvu Za voľnú nedeľu už podporili tisícky ľudí a vyše 50 organizácií

Výzvu Za voľnú nedeľu, ktorú iniciovalo Fórum kresťanských inštitúcií, už podporilo vyše 15-tisíc občanov Slovenskej republiky a takmer 60 neziskových a odborových organizácií. FKI to dnes oznámilo pri príležitosti 27. Svetového dňa rodiny. Fórum každoročne v tento a v ďalších dňoch koordinuje oslavy Dňa rodiny, tentokrát sa však pre pandémiu koronavírusu nekonajú. Výzva Za voľnú nedeľu sa obracia na najvyšších […]

Nedeľa patrí rodine

>> Chcem podporiť výzvu. << Toto je hlavná myšlienka výzvy, ktorú najvyšším predstaviteľom nášho štátu sformulovalo Fórum kresťanských inštitúcií. Reaguje tak na viaceré podnety svojich členov i na podnety mimo samotného Fóra.  Vo výzve žiada, aby kompetentní vyvinuli všetko úsilie na presadenie voľnej nedele pre čo najviac rodín. Aby ľudia, ktorých práca počas nedele nie je nevyhnutná, nemuseli pracovať. Voľná […]

O Zdravej záhrade v online priestore

V nedeľu 4. mája  poobede sa stretlo niekoľko nadšencov permakultúry na seminári z cyklu Zdravá záhrada, ktoré pripravujeme vrámci iniciatívy Kresťan na vidieku.  Prvý, v ktorom sme sa venovali vzťahom medzi živými tvormi, vodou a pôdou v našich záhradách, sa ešte podarilo zorganizovať “naživo”.  Hoci jeho druhá časť – zameraná na tému Voda sa kvôli súčasnej situácii mohla uskutočniť len […]

Človek v centre pozornosti

Fórum kresťanských inštitúcií združuje 60 organizácií s tisíckami členov. Mnohí z nich aj v súčasnej dobe slúžia tým najodkázanejším. Členské inštitúcie stoja nablízku ľuďom a z prvej ruky poznajú ich potreby. Ale pre svoju službu potrebujú aj vhodné legislatívne prostredie. Preto FKI naformulovalo podnety k sociálnej a rodinnej agende a predložilo ich ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny ako impulzy […]