Seminár: Novodobé otroctvo – Porozumieť a konať

Seminár: Novodobé otroctvo – Porozumieť a konať

Slovenská katolícka charita pozýva širokú verejnosť na seminár Novodobé otroctvo – Porozumieť a konať, ktorý sa uskutoční dňa 7.12.2011 o 17.30 hod. v priestoroch Domu Quo Vadis (Hurbanovo námestie 1, Bratislava).

Cieľom seminára je venovať pozornosť novodobému útoku na ľudskú dôstojnosť – obchodovaniu s ľuďmi a rozšíriť poznatky verejnosti o jeho novej forme – nútenej práci. Je dôležité, aby ľudia uznali, že existuje tento problém, neboli ľahostajnými a tým prispeli k ochrane seba samých aj iných. Aby sme však mohli predísť rizikám spojených s novodobým otroctvom, musíme ich poznať.

V rámci seminára prebehnú odborné prednášky:

Ministerstvo vnútra SR: Súčasná situácia v problematike obchodovania s ľuďmi na Slovensku

IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu): Problém nútenej práce na Slovensku a v zahraničí, spojené s prezentáciou filmu o nútenej práci

Slovenská katolícka charita: Projekt pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

O 19.00 hod. sa uskutoční vernisáž spoločnej výstavy Jindřicha Štreita a Leny Jakubčákovej „Za mrežami väznice“ Ide o cyklus dokumentárnych fotografií uznávaného českého fotografa a jeho študentky z prostredia väzníc v Čechách a na Slovensku. Fotografie dokumentujú život odsúdených, prenikajú do ich duše a v osobnom kontakte zachytávajú ich vnútorné pocity samoty, odlúčenia, túžby po slobode, ale aj ich sebareflexiu a súdržnosť. 

Od roku 2008 sa v Bratislave v rámci projektu Slovenskej katolíckej charity zameranému na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, ale i prevenciu a ochranu,  pravidelne uskutočňuje seminár  „Porozumieť a konať – obchodovanie s ľuďmi“. Cieľom seminára je venovať pozornosť novodobému útoku na