Príhovor poslankyne NR SR Aleny Bašistovej na úvod konferencie Chudoba a rodina

Príhovor poslankyne NR SR Aleny Bašistovej na úvod konferencie Chudoba a rodina

Poslankyňa NR SR Alena Bašistová, ktorá prevzala záštitu nad konferenciou Chudoba a rodina, hneď na úvod svojho príhovoru povedala o chudobe, že je to zložitý a komplikovaný fenomén, ktorý má množstvo podôb. Chudoba je takisto tak emocionálne nabité slovo, čo je jeden z dôvodov, pre ktorý sa na Slovensku v minulosti používalo v diskusii o verejnej politike len veľmi málo. Je však tu a je veľmi reálne. Chudoba sa prejavuje nielen v materiálnom nedostatku, ale aj v nedostatku vo vzájomnej komunikácii. Obe podoby chudoby vedia dostať rodinu na úplné dno. Preto je potrebné, aby sme pomenovávali veci pravým menom a hľadali riešenia, ktoré reálne pomôžu znižovať jej dopad na rodinu.

Ak je na Slovensku pojem chudoby zahanbujúci, je to dôsledok našej ľahostajnosti a neochoty sa ňou zaoberať.

Podľa výskumu sociologického ústavu SAV vlani vzrástlo riziko chudoby s tromi a viac deťmi na 35,4 %, na Slovensku je to v posledných rokov vyššie percento ako je európsky priemer. Viac ako polovica (52,4 %) jednorodičovských domácností a 42,1 % s tromi a viac deťmi v roku 2017 nedokázalo čeliť neočakávaným výdavkom. 30,2 %  jednorodičovských a domácností a 24 % s tromi a viac deťmi si nemôže dovoliť každý druhý deň mäsité jedlo, rybu alebo hydinu.

Nielen tieto fakty, ale aj ďalšie témy tejto konferencie priblížia chudobu a rodinu v širších súvislostiach.