Iniciatíva Jeden z nás – Európska komisia ignoruje vôľu občanov (Vyhlásenie Fóra kresťanských inštitúcií)

Iniciatíva Jeden z nás – Európska komisia ignoruje vôľu občanov (Vyhlásenie Fóra kresťanských inštitúcií)

one of usFórum kresťanských inštitúcií jednoznačne odsudzuje stanovisko Európskej komisie, ktorá sa rozhodla nepredložiť legislatívny návrh ako odpoveď na občiansku iniciatívu „Jeden z nás“. Zároveň vyzýva všetkých novozvolených poslancov do Európskeho parlamentu, aby sa zasadili za presadenie a posilnenie nástroja občianskej iniciatívy a otvorili túto otázku hneď ako začnú práce nového Európskeho parlamentu.

„Jeden z nás“ bola doteraz najväčšou občianskou iniciatívou od vzniku tohto mechanizmu, ktorú podpísalo 1,7 milióna občanov. Iniciatíva požadovala od Európskej únie zastavenie financovania činností, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí.

Máire Geogheganová-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inováciu a vedu uviedla, že „členské štáty a Európsky parlament sa dohodli pokračovať vo financovaní výskumu v tejto oblasti, pretože embryonálne kmeňové bunky sú jedinečné a majú potenciál liečby, ktorá môže zachrániť životy.“

Napriek tomu, že Európska komisia nemá povinnosť pripraviť legislatívny návrh ako odpoveď na občiansku iniciatívu, takýto postoj však degraduje občiansku iniciatívy na úroveň bezvýznamnej petície a neguje jediný nástroj priamej demokracie v Európskej únii. Európska komisia tak dala facku všetkým občanom, ktorí sa zaujímajú o dianie na Európskej úrovni a snažia sa o spoluvytváranie politík. V tomto kontexte nie je prekvapivé, že účasť občanov na voľbách do Európskeho parlamentu dosiahla na Slovensku historické minimum, keďže hlas občanov je zo strany Európskej komisie ignorovaný.

Výskum, ktorý v súčasnosti financuje Európska únia môže zahŕňať aj ľudské embryonálne kmeňové bunky. V rokoch 2007 až 2013 EÚ financovala 27 projektov spoločného výskumu v oblasti zdravotníctva, ktoré zahŕňali použitie ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Príspevok z rozpočtu EÚ predstavoval 156,7 milióna EUR.

V Bratislave dňa 6. júna 2014