<span class="vcard">predac</span>
predac

Monika Jucková, členka predsedníctva FKI v slovenskej delegácii na 5. ročníku pastorálneho teologického sympózia “Veľké tajomstvo” v Ríme

Talianske manželské páry sa stretli už na piatom ročníku sympózia o sviatosti manželstva v stredisku Fraterna Domus v Sacrofano nad Rímom. Ústrednou myšlienkou akcie, ktorá …