Značka: <span>výsluch</span>

List ministrovi vnútra: Prešetrite výsluch novinárky Martiny Tvardzíkovej Ruttkayovej

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI), ktoré združuje 34 organizácií, zaslalo ministrovi vnútra list. Vyjadruje v ňom podporu a solidaritu novinárke Martine Tvardzíkovej Ruttkayovej, ktorá bola podľa …