Z pobožnosti solidarity v Katedrále sv. Martina

Deň nespravodlivo stíhaných 2012 v Bratislave

Pri príležitosti pamätného dňa SR – Dňa nespravodlivo stíhaných sa v piatok 13. apríla v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutočnila pobožnosť modlitby a solidarity s prenasledovanými kresťanmi vo svete, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Protestujeme proti trestu smrti pre iránskeho pastora

Dvanásteho júla 2011 iránsky najvyšší súd potvrdil trest smrti pre pastora Yousefa Nadarkhaniho. Dôvodom udelenia trestu smrti bolo „nezrieknutie sa kresťanskej viery.“ Viaceré vlády, cirkevní predstavitelia a mimovládne organizácie žiadajú, aby bol zrušený trest smrti vynesený nad 32 ročným pastorom Nadarkhanim, ktorý slúžil v malom kresťanskom spoločenstve. Je ženatý s Fatemah Pasindedih a má dvoch malých synov. Aj Fórum kresťasnkých […]

FKI myslí na politických väzňov Bielorusku a Číne

Pri príležitosti spomienky na nespravodlivo odsúdených v Leopoldove zaslali Konfederácia politických väzňov Slovenska a Fórum kresťanských inštitúcií listy súčasným politickým väzňom – bieloruskému opozičnému lídrovi Andrejovi Sanikovovi a čínskemu rímskokatolíckemu biskupovi Josephovi Junqiovi. Listy boli v anglickom a čínskom preklade zaslané do Bieloruska a Číny.