Evanjelium – liek na bolesti v rodinách

Evanjelium - liek na bolesti v rodinách

Pozývame Vás na diskusné stretnutie 9. júna o 18. hodine v Quo vadis v Bratislave. Jeho poslaním bude deliť sa so skúsenosťami manželských párov a rodín, ktorí si prebojovali zápas o vyliečenie narušených vzťahov láskou, odbornou pomocou i pomocou priateľov. Motto: Rodina – kalich bolestí ľudstva Ako priniesť nádej rodinám, kde sú z rôznych dôvodov narušené vzťahy? Kde závislosti rôzneho […]

Vítame podporu mnohodetným rodinám

Ilust. foto: Primaciálny palác

FKI víta grantový program magistrátu hlavného mesta na podporu mnohodetným rodinám. Rodičia, ktorí majú 4 a viac deti takto môžu požiadať o úhradu nákladov spojených so školskými povinnosťami a voľnočasovými aktivitami. Záujemcovia môžu o dotáciu požiadať do konca septembra 2012. Ďakujem iniciátorovi projektu poslancovi Ignácovi Kolekovi a ceníme si zaangažovanosť prvej námestníčky primátora Viery Kimerlingovej. Veríme, že tento pekný projekt […]