Týždeň zápasu za ľudské práva – Spomienka na Sviečkovú manifestáciu z 25. marca 1988

Sviečková manifestácia 2015

pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku Program   3. – 31.marca výstava Diktatúra a demokracia v storočí extrémov Dom Quo Vadis, Veterná ul, Bratislava 20.marca Marcové fórum FKI Hosť – riaditeľ nemeckej Nadácie Renovabis Stefan Dartman (pre členov FKI) 23. – 26. marca výstava fotografií zameraná na pomoc konkrétnemu zdravotníckemu zariadeniu v Sýrii a súčasnú situáciu v Sýrii a v […]

Vyhlásenie mimovládnych platforiem k Tarabellovej správe a Panzeriho správe

Ilust. foto: citizengo.org

Mimovládne platformy Fórum kresťanských inštitúcií, Fórum života a Slovenská spoločnosť pre rodinu vyjadrujú hlboké rozhorčenie z nedávnych rozhodnutí Európskeho parlamentu. Európsky parlament tento týždeň schválil Správu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013 a Výročnú správu o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politiky EÚ v tejto oblasti. Tzv. Tarabellova správa a […]

Voľakto nás všetkých tlačí k stene, povedz, kde sa zajtra ocitneme?

Ľudské práva

Stanovisko k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR Fórum kresťanských inštitúcií a Fórum života vyjadrujú opätovne hlboké pobúrenie zo zámeru vlády SR prijať Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorá je na programe rokovania vlády v stredu 18. februára 2015. My, ako mimovládne platformy, ale i mnohé naše členské organizácie sme sa v uplynulých […]

FKI protestuje proti Tarabellovej správe

Ilust. foto: citizengo.org

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI), združujúce 40 organizácií, vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozhodnutím Výboru Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť, ktorým schválilo Správu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013. Tzv. Tarabellova správa presadzuje ľahký prístup k umelému ukončeniu tehotenstva ako sexuálne a reprodukčné právo. Tie označuje za základné ľudské práva. Oblasť zdravotníctva patrí do […]