Tipy na týždeň – Ježišovo stolovanie v Lukášovom evanjeliu, duch. obnova pre manželov v Košiciach, sympózium “Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe”

Aj tento týždeň pre Vás vyberáme zo širokej ponuky zaujímavých a duchovne obohacujúcich podujatí. Čaká nás cyklus biblických katechéz Ježišovo stolovanie v Evanjeliu podľa Lukáša, Duchovná obnova pre manželov v Košiciach a medzinárodné sympózium Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, portálu, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje. […]

Tipy na týždeň – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, Večery s teológiou tela a duchovná obnova – Identita Božieho muža

V piatok 18. januára začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Okrem akcií súvisiacich s týmto týždňom, by sme Vám chceli dať do pozornosti aj stretnutia s názvom Večery s teológiou tela a duchovnú obnovu – IDENTITA Božieho muža. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, portálu, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje. Týždeň modlitieb za […]

Mária Šmidová – Možnosti účinnej podpory rodiny dieťaťa so špecifickými potrebami

Počas konferencie Chudoba a rodina, ktorá sa konala v októbri v NR SR, vystúpila so svojím príhovorom aj prodekanka Teologickej fakulty TU a vedúca Katedry Náuky o rodine doc. PhDr. Mária Šmidová PhD. Rozprávala o možnostiach účinnej podpory rodiny dieťaťa so špecifickými potrebami. Práca a záujem o rodiny, ktoré majú dieťa s nejakým zdravotným postihnutím sú jej prioritnou témou a […]

Tipy na týždeň – Modlitby za uzdravenie, Fenomén mučeníctva v Košickej arcidiecéze a duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom v Bratislave

Nový rok nám už týždeň beží a my sme naplno vhupli do svojich povinností, tak popri všetkom, čo napĺňa naše dni nezabudnime načerpať aj duchovne, napríklad aj z týchto akcií. Čakajú nás Modlitby za uzdravenie, Fenomén mučeníctva v Košickej arcidiecéze a duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom v Bratislave. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, […]