Autor <span>predac</span>

Tlačová správa -Medzinárodný deň rodiny sa bude oslavovať aj v slovenských mestách a obciach

Fórum kresťanských inštitúcii organizuje počas májových a júnových víkendov už 7. ročník celoslovenského projektu Deň rodiny. Spolu s partnermi sa ním pripája k zviditeľneniu a …

Monika Jucková, členka predsedníctva FKI v slovenskej delegácii na 5. ročníku pastorálneho teologického sympózia “Veľké tajomstvo” v Ríme

Talianske manželské páry sa stretli už na piatom ročníku sympózia o sviatosti manželstva v stredisku Fraterna Domus v Sacrofano nad Rímom. Ústrednou myšlienkou akcie, ktorá …