15 rokov existencie FKI na rádiu Lumen

15 rokov existencie FKI si pripomenieme aj dnes, v rádiu Lumen. 8. decembra 2004 prípravný výbor v zložení prof. Dr. Anton Hajduk Dr.Sc., RNDr. Emília Bordáčová a Ing. Katarína Hulmanová podal na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o registráciu občianskeho združenia Fórum  kresťanských inštitúcií. Združenie bolo zaregistrované dňa 17.12.2004. V rámci KBS sa ho ujal otec biskup Rudolf Baláž, ktorý ho sprevádzal aj počas jeho […]

FKI pozýva do modlitbovej prípravy osláv 15 rokov svojej oficiálnej činnosti

V decembri t.r. uplynie už 15 rokov ako bolo Fórum kresťanských inštitúcií založené ako občianske združenie. V novembri si tiež pripomenieme, že pred 30 rokmi sme sa spoločne vybrali na cestu vymanenia sa z totalitnej minulosti a budovania slobodnej spoločnosti. Všetko si to pripomenieme na valnom zhromaždení FKI, 15. novembra. FKI pripravuje svoju novú komunikačnú stratégiu. V rámci nej sme napríklad realizovali sociologický prieskum. […]

Parlament sa postavil na stranu prenasledovaných kresťanov

Národná rada takmer jednohlasne (145 za/1 sa zdržal) schválila uznesenie, ktoré hovorí o dôležitosti pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám. FKI iniciovalo petíciu na podporu tohto uznesenia, ktorú podpísalo viac než 8000 ľudí.  Viera alebo presvedčenie je tým najvzácnejším, čo si ľudská osoba nesie. Sloboda viery alebo náboženstva je základným ľudským právom a jej dodržiavanie je dôležitým predpokladom pre […]