Fórum kresťanských inštitúcií hľadá donorov

Fórum kresťanských inštitúcií hľadá donorov

Bratislava, 3. februára 2012 – Od 2. februára Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) začína aktívne budovať vlastnú sieť podporovateľov laického apoštolátu. Špecialitou nového fundraisingového programu je možnosť vybrať si aj nefinančné spôsoby pomoci. Na činnosť FKI je tak možné okrem finančných darov prispieť aj modlitbou, “obetou srdca” alebo vlastnou dobrovoľníckou prácou. „Naším cieľom je získať sto darcov, ktorí by nám mesačne prispeli 33 eurami. Takýmto spôsobom by sme dokázali pokryť náklady na plácu zamestnancom.“ vysvetľuje František Neupauer, predseda FKI, a dodáva: “Financie nie sú najdôležitejšie. Uchádzame sa aj o modlitbu a „obetu srdca“, čo znamená vykonanie dobrého skutku, alebo obety na úmysel FKI. Nechceme, aby  to bola záťaž každodenných skutkov a modlitieb. Postačí raz mesačne.“

Už v prvý deň sa FKI podarilo získať veľkého modlitbového sponzora – kontemplatívne Mariánske sestry z Rožňavskej diecézy. Okrem nich sa už dvaja dobrodinci zaviazali prispievať 33 eur mesačne. Ďalší záujemcovia môžu získať viac informácií na stránke fki.sk alebo môžu napísať na solidarita@fki.sk.

V minulosti bola práca FKI financovaná nemeckou nadáciou Renovabis. Finančná hodnota zrealizovaných podujatí vďaka dobrovoľníckej práci, partnerom a darcom predstavuje desaťnásobok finančnej dotácie od nadácie Renovabis.

Fórum kresťanských inštitúcií  je platforma spolupráce a nositeľom impulzov v občianskej spoločnosti, v treťom sektore, politike, médiách, v kultúre, vede, vzdelávaní i v cirkvi. Ako neformálna platforma funguje od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združuje takmer 30 inštitúcií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami.

Ján Fabičovic

solidarita@fki.sk, 0903 982 805

Stiahnuť tlačovú správu (DOC)

Viac informácií o možnostiach podpori