FKI

Darovať

V roku 2020 bolo váš hlas počuť na dôležitých miestach.

Ak by ste mali záujem pomôcť ešte viac, dovoľte, aby sme Vás pozvali do spolupráce v roku 2021 a to formou Vášho dobrovoľného príspevku, vo výške 5, 10, 20 eur alebo aj viac.

Bankové spojenie
IBAN: SK0902000000001997279158 (Všeobecná úverová banka)
Poznámka: Vaša emailová adresa
SWIFT: SUBASKBX

Ďakujeme.