Pápežská rada pre laikov: Boh zveril ľudský život žene

Pápežská rada pre laikov: 25. výročie Mulieris Dignitatem

Zápis zo študijného semináru Pápežskej rady pre laikov 10. – 12.októbra 2013 pri príležitosti 25. výročia zverejnenia apoštolského listu blahoslaveného Jána Pavla II. Mulieris Dignitatem. „Prichádza hodina, vlastne nadišla hodina, keď sa povolanie ženy realizuje v plnosti, keď žena v ľudskej spoločnosti nadobúda význam, lesk a možnosti, aké dosiaľ nikdy nedosiahla. V tejto dobe, keď ľudstvo prechádza prudkými zmenami, duchom […]