Výzva Fóra kresťanských inštitúcií poslancom NR SR podporiť zrušenie Mečiarových amnestií

Členovia predsedníctva FKI na svojom zasadaní 7. marca 2017 prijali výzvu  poslancom NR SR na zrušenie Mečiarovych amnestií s nasledujúcim znením:   Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, predsedníctvo Fóra kresťanských inštitúcií  sa obracia na Vás so žiadosťou, aby ste podporili návrh na zrušenie amnestií udelených bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom v čase, keď zastupoval […]