Barbarstvo ducha III: Cesta k slobode

Barbarstvo ducha III. Cesta k slobode

V dňoch 21.-22. septembra 2012 sa v Bratislave uskutoční tretí ročník vedecko-didaktického seminára (nielen) pre učiteľov dejepisu. Seminár bude venovaný blížiacemu sa 25. výročiu Sviečkovej manifestácie, ako aj doznievajúcemu výročiu Charty 77. Medzi vzácnymi hosťami budú členovia OPEN DOORS z Holandska, ktorí sa venujú pomoci prenasledovaným kresťanom vo svete. Tiež sa zaslúžili o dovoz tlačiarne, ktorá neskôr slúžila pre tlač […]

Seminár pre učiteľov (nielen) dejepisu

Barbarsvo ducha II. Úteky za slobodou Pozývame učiteľov dejepisu, ale aj iných predmetov na vedecko-didaktický seminár Barbarstvo ducha II. Úteky za slobodou, ktorý sa uskutoční pri príležitosti päťdesiateho výročia postavenia Berlínskeho múru. Seminár začne vo štvrtok 13. októbra 2011 o 18:00 hod. v moravskom meste Břeclav. Účastníkom seminára bude prestavená výstava Berlínsky múr a filmová produkcia (slovenské, české a nemecké […]