Značka: <span>čestné členstvo</span>

Zomrel kňaz Rudolf Fiby SF – kľúčová postava Sviečkovej manifestácie v roku 1988

Dňa 9. októbra 2014, keď sa v deň 25. výročia pádu železnej opony v nemeckom Lipsku stretávajú prezidenti Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska, aby …

Valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií oceňovalo osobnosti za šírenie kresťanských hodnôt a postojov

Bratislava, 4. novembra 2011 – Jesenné Valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií (FKI), ktoré sa konalo „v predvečer“ spomienky na udalosti Novembra´89 ocenilo po pracovnom zasadnutí …