2% pre členské organizácie FKI

Vďaka Vašim 2% rastieme

Nakoľko nie sme v tomto roku prijímateľom podielu zo zaplatených daní z príjmu, našim priaznivcom odporúčame podporiť  členské organizácie Fóra kresťanských inštitúcií. Vaše 2% odporúčame poukázať najmä týmto organizáciám: Dom Quo Vadis Dom Quo Vadis je členom FKI od roku 2012. Našou víziou je byť duchovným srdcom v centre mesta, miestom stretnutia a spoznania zdravej Cirkvi. Dom je prevádzokvaný cca […]