Darovať

Ak aj Vám je život na vidieku blízky a chcete prispieť k jeho rozvoju, bude nám cťou privítať Vás na online konferencii Svitá na lepšie časy.

Ak by ste mali záujem pomôcť ešte viac, dovoľte, aby sme Vás pozvali do spolupráce na príprave konferencie a to formou Vášho dobrovoľného príspevku, vo výške 5, 7, 10 eur alebo aj viac.

Bankové spojenie
IBAN: SK0902000000001997279158
SWIFT: SUBASKBX
Označenie banky: SUBA
Názov banky: Všeobecná úverová banka
Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Adresa
Fórum kresťanských inštitúcií
Gorkého 15
811 01 Bratislava

Ďakujeme.

Ak ste sa na konferenciu ešte neprihlásili, link na prihlasovanie a informácie o konferencii nájdete TU.