Pred utečencami neutečieme – správa z Valného zhromaždenia FKI

V piatok 20. novembra sa uskutočnila pracovná časť valného zhromaždenia Fóra kresťanských inštitúcií (FKI), počas ktorej si členské organizácie zvolili nových členov predsedníctva FKI a to Pavla Kosseya z organizácie Fórum pre verejné otázky a Eduarda Fila, ktorý bol nominantom Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Za člena revíznej komisie zvolili Milana Tótha z Nezávislých kresťanských odborov. Okrem novozvolených členov pokračujú v predsedníctve Katarína Hulmanová, Katolícka […]

V Košiciach spomínali na Rudolfa Fibyho a uviedli publikáciu Tomislava Kolakoviča

Rudolf Fiby SF

Dňa 9. októbra 2015 sa v aule Domu Spoločnosti Ježišovej v Košiciach uskutočnil seminár venovaný osobnosti Sviečkovej manifestácie Rudolfovi Fibymu zo Spoločenstva Fatima a dielu profesora Kolakoviča. Priatelia Rudolfa Fibyho, Spoločenstvo Fatima a Ústav pamäti národa zorganizovaním daného seminára poukázali na výnimočnú osobnosti 20. storočia, no zároveň počas podujatia boli predstavené dve nové publikácie z dielne Vydavateľstva Michala Vaška. Seminár […]

Tlačová správa -Medzinárodný deň rodiny sa bude oslavovať aj v slovenských mestách a obciach

Fórum kresťanských inštitúcii organizuje počas májových a júnových víkendov už 7. ročník celoslovenského projektu Deň rodiny. Spolu s partnermi sa ním pripája k zviditeľneniu a oslavám medzinárodného dňa rodiny, ktorým je  15. máj. Štafetu kultúrno-spoločenských podujatí na oslavu a podporu prirodzenej rodiny založenej na manželstve muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar začali 1. mája rodiny z […]

Vyhlásenie mimovládnych platforiem k Tarabellovej správe a Panzeriho správe

Ilust. foto: citizengo.org

Mimovládne platformy Fórum kresťanských inštitúcií, Fórum života a Slovenská spoločnosť pre rodinu vyjadrujú hlboké rozhorčenie z nedávnych rozhodnutí Európskeho parlamentu. Európsky parlament tento týždeň schválil Správu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013 a Výročnú správu o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politiky EÚ v tejto oblasti. Tzv. Tarabellova správa a […]