FKI

Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek

Radi by sme Vás pozvali na workshop Kresťan na vidieku – zdravý vidiek. Veríme, že kresťania sú môžu byť hybnou silou pri riešení mnohých aktuálnych problémov, ako ich opisuje Svätý Otec František v encyklike LAUDATO SI’Sme presvedčení, že vidiecky životný štýl je dobrým riešením pre rodinný život, podporuje solidaritu medzi generáciami, dáva priestor na budovanie vzťahov, neúmerne nezaťažuje životné prostredie  a predstavuje alternatívu globalizovanej a individualistickej spoločnosti.

Sme veľmi radi, že záštitu nad podujatiami Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek prebral špišský biskup Štefan Sečka. Záštitu nad podujatiami prebral tiež predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

.: Pre koho je seminár určený?
Seminár je určený pre aktívnych ľudí, ktorí sa majú záujem angažovať pri rozvoji vidieka na Slovensku.

.: Cieľ seminára
Cieľom je vytvoriť sieť aktívnych a angažovaných ľudí, ktorým chceme poskytnúť priestor pre efektívne pomenovanie hlavných problémov pri rozvoji vidieka a zdieľať inovatívne myšlienky a návrhy, ktoré by mohli zmeniť prístup k tejto téme.

Fórum kresťanských inštitúcií ako významný partner organizácii na Slovensku aj v Európe v rôznych oblastiach chce napomôcť pri presadzovaní zmysluplných riešení na národnej úrovni. Myšlienky a návrhy by mali reflektovať tematiku rozvoja vidieka, snahy o udržanie rázu tradičnej vidieckej krajiny, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, zvyšovanie zamestnanosti na vidieku prostredníctvom tradičných poľnohospodárskych činností a tiež snahy o udržanie (motivovanie) mladých ľudí na vidieku pomocou rôznych sociálnych opatrení či už v rodinnom hospodárstve, lesníctve alebo v rozvoji tradičných remesiel a služieb v okrajových odvetviach.

.: Program seminár
Program začína v piatok o 15.00 a končí v sobotu po obede. Náklady spojené s ubytovaním a stravou hradí organizátor. Účastnícky poplatok je 10 Euro a hradí sa po potvrdení registrácie. Otázka a podnety je možné adresovať emailom na info@fki.sk alebo telefonicky na 0903 709 730.

.: Plánované semináre:

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR – 7.12 – 8.12 Cesta na Vlkolínec – Ružomberok (ešte sú voľné miesta na prihlásenie)

.: Uskutočnené semináre:

30.11 – 1.12 Červený kláštor (Krátka správa zo seminára – V Kúpeľoch Červený Kláštor sa konal druhý seminár Kresťan na vidieku)

19.10 – 20.10 – Oravská Lesná (Krátka správa zo seminára – Na Orave sa uskutočnil seminár Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek)