Značka: <span>Deň ľudských práv</span>

Prejav predsedu FKI na Národnej konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

Vážené dámy a páni, vzácni hostia, pred pár desiatkami rokov by sme my (predstavitelia občianskej spoločnosti) nemohli hovoriť o ľudských …