FKI

Veľtrh sociálnych aktivít

Na námestí Trocadero v Paríži  sa 17. októbra 1987 na pozvanie katolíckeho kňaza Josepha Wresinskeho  zišlo 100 000 ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev a z rôznych končín sveta, aby vyvinuli tlak na spoločnosť  a tak upozornili na nutnosť rešpektovania ľudských práv. Slávnostne bola osadená pamätná tabuľa všetkým obetiam hladu, nevedomosti a násilia so známym Wresinského výrokom: “Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou”. To bolo počiatkom Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, ktorý OSN vyhlásila  v roku 1992. Každý rok 17. októbra inšpirujú tieto slová mnohých k pokojným zhromaždeniam a akciám solidarity.

Fórum kresťanských inštitúcií považuje za potrebné hovoriť aj na Slovensku o chudobe a jej eliminovaní. Konštruktívne a konkrétne. Preto od r.2006 každoročne organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby Veľtrh sociálnych aktivít ktorý priťahuje pozornosť verejnosti k tejto téme.

Zámerom Veľtrhu sociálnych aktivít je osloviť verejnosť na Slovensku, s cieľom:

  • robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v akejkoľvek  núdzi alebo existenčných problémoch,
  • poukázať na množstvo drobných a vytrvalých snažení zameraných na zlepšenie situácie ohrozených a biednych, ale aj na prevenciu a podporu na ceste k samostatnosti, zodpovednosti za seba a zlepšeniu kvality života,
  • aktivizovať zodpovedných a  verejnosť k hľadaniu možných riešení, ako  pomôcť ľuďom  ktorí sa ocitli v núdzi,
  • iniciovať a realizovať efektívne partnerstvá a hľadať veľmi konkrétne  a spoločné riešenia závažných regionálnych a miestnych sociálnych problémov.

Počas Veľtrhu sú formou panelovej výstavy prezentované inštitúcie, ktoré na Slovensku pracujú s deťmi na ulici, s rómskymi deťmi, s bezdomovcami, starajú sa o migrantov, väzňov, ponúkajú pomoc týraným, osamelým matkám s deťmi v núdzi, aktivity pre lepšiu kvalitu života zdravotne postihnutých občanov, pomoc pre starých a osamelých, ale venujú sa aj sociálnemu poradenstvu, rozvoju dobrovoľníctva, vzdelávaniu a príprave dobrovoľníkov.

Výstava/vy sa konajú tam, kde sa pohybuje veľa ľudí, predovšetkým v nákupných centrách. Návštevníci výstavy majú možnosť zoznámiť sa s ich konkrétnymi aktivitami, pozhovárať sa s vystavujúcimi o ich konkrétnej práci, úspechoch, problémoch a víziách do budúcnosti. Toto prostredie je pre takéto podujatie svojím spôsobom kontrastné a vyzývavé, je to protiklad medzi prostredím chudoby a prostredím spotreby a konzumu. Nakupujúci sú konfrontovaní s problematikou, s ktorou sa bežne nestretajú, tobôž nie v nákupnom centre. Na druhej strane výstava je dobrou správou, že je množstvo obetavých a angažovaných ľudí, ktorí sú ochotní vo svojom voľnom čase a za svoje peniaze svojou troškou zlepšovať svet, prinášať pomoc a podporu a neúnavne hľadať riešenia problematických situácií a podať pomocnú ruku. Tento spôsob konfrontácie je pozitívny a ukazuje aj pre bežných občanov, že problémy, na ktoré narážajú vo svojom živote majú riešenie a dá sa s nimi vysporiadať a zlepšiť kvalitu života.

Súčasťou podujatia býva podľa možnosrí organizátorov aj workshop, realizovaný v spolupráci s mestom a samosprávnym krajom, na ktorý sú pozvaní predstavitelia samosprávy, sociálni aktivisti, predstavitelia cirkví, tretieho sektora, akademického prostredia, podnikatelia a verejnosť.