FKI

Sociálna solidarita

Fórum kresťanských inštitúcií považuje za potrebné hovoriť aj na Slovensku o chudobe a jej eliminovaní. Konštruktívne a konkrétne. Preto od r.2006 každoročne organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby Veľtrh sociálnych aktivít, ktorý priťahuje pozornosť verejnosti k tejto téme.

V rámci problematiky sociálna solidarita sa FKI hlási k celoeurópskej iniciatíve Aliancia za nedeľu a vníma ako dôležité nielen legislatívne zmeny, ale najmä osobný postoj každého z nás. Z tohto dôvodu iniciovala a angažuje sa v osvetovom projekte Nedeľa nedeľou, ktorého základná myšlienka je: “Aby kresťania opäť objavili nedeľu ako deň Pána a preto nenútili svojich blížnych v nedeľu pracovať!“