Národná konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv