FKI

Staňte sa dobrovoľníkom

Dobrovoľníci (ilust. foto: Veľtrh sociálnych aktivít 2012 Bratislava)FKI väčšinu svojich aktivít zabezpečuje na dobrovoľnej báze, na dobrovoľnej báze pracujú aj členovia predsedníctva. V súčastnosti do nášho tímu hľadáme:

Administrátor webovej stránky

Táto úloha by vyžadovala asi 1-2 hodiny týždenne, čiže nahodiť na stránku tlačovú správu alebo vyjadrenie, prípadne fotku. Vlastnej kreativite sa však medze nekladú a uvítame akékoľvek zlepšenie, nápady, iniciatívu, ktorá by nám pomohla lepšie komunikovať s ľuďmi.

Ďakujeme všetkým za službu a vyprosujeme požehnanie všetkým, ktorí sú ochotní venovať svoj čas a talenty zmysluplnému dielu.

Záujemci, prosím, píšte na info@fki.sk.